Serwis wykorzystuje pliki cookies » szczegóły
wersja dla niedowidzących Wersja dla niedowidzącychmapa strony Mapa strony
Kliknij, aby przejść na Stronę Główną Biuletynu Informacji Publicznej Kliknij, aby przejść na Stronę Podmiotową Biuletynu Informacji Publicznej
 

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Strona internetowa instytucji: http://pcpr.bip.klodzko.pl

Strona główna BIP: www.bip.gov.pl

 
 

Informacja publiczna - szczegóły

Powiększ tekst Pomniejsz tekst

Sposób przyjmowania i załatwiania spraw

Korespondencja wpływająca do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku, jak
i wychodząca na zewnątrz podlega rejestracji w kancelarii jednostki, a po dekretacji Dyrektora zostaje przekazana do załatwienia poszczególnym pracownikom. Zasady i tryb wykonywania czynności kancelaryjnych oraz postępowanie w tym zakresie z wszelką dokumentacją począwszy od wpływu lub powstania dokumentacji do momentu uznania jej za archiwalną, określa Instrukcja Kancelaryjna, Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt oraz Instrukcja w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego. W sprawach należących do właściwości działania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie można zwracać się drogą listową, pocztą elektroniczną, a także osobiście w godz. 7.30 – 15.30 w dni powszednie. Sprawy są rozpatrywane z zachowaniem trybu i terminów określonych przepisami kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.). Sprawy załatwiane w formie pisemnej wychodzą na zewnątrz wyłącznie po podpisaniu przez Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie lub osobę upoważnioną.

W celu dostarczenia dokumentu elektronicznego za pomocą ePUAP należy zarejestrować się na elektronicznej platformie pod adresem epuap.gov.pl a po założeniu konta zalogować się, sporządzić pismo i po elektronicznym podpisaniu przesłać do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku na jeden z adresów skrytek ePUAP:

1. /PCPRwKlodzku/SkrytkaESP

2. /PCPRwKlodzku/domyslna

Pismo ogólne do podmiotu publicznego:
1. W celu wysłania pisma, w ramach usługi centralnej, należy kliknąć na link:
http://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/opis-uslugi/pismo-ogolne-do-podmiotu-publicznego
2. Następnie klikamy: Załatw sprawę
3. W polu Ustaw / zmień adresata wpisujemy: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  w Kłodzku
4. Poniżej pojawi się odnaleziony adresat ( klikamy na niego myszką)
Odnośnie spraw załatwianych w trybie postępowania administracyjnego konieczne jest podanie imienia, nazwiska, adresu oraz złożenie podpisu osoby wnoszącej pismo.
Elektroniczna skrzynka podawcza obsługuje, zarówno bezpieczny kwalifikowany podpis elektroniczny, jak i jego darmowy odpowiednik, czyli profil zaufany ePUAP. Profil zaufany ePUAP może założyć każda pełnoletnia osoba na platformie epuap.gov.pl.
Po złożeniu elektronicznego wniosku w systemie ePUAP profil zaufany można potwierdzić w ciągu 14 dni w wybranych urzędach i instytucjach. Pełna lista „punktów potwierdzających” udostępniona jest na stronie: Strona główna ePUAP » POTWIERDŹ PROFIL ZAUFANY » Znajdź punkt potwierdzający.

 

Dane adresowe Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku: 
ul. Kościuszki 2

57-300 Kłodzko

e-mail: pcpr@powiat.klodzko.pl

 

Numery telefonów:

748658179   Centrala, Sekretariat

746609622   Fax

746609614   Dyrektor

746609621   Zastępca Dyrektora

746609612   Główny Księgowy 

746609613   Zespół ds. Realizacji Projektu "Aktywny Samorząd"  

746609611, 74660915   Zespół ds. Obsługi Finansowej

746609620, 746609610 Zespół ds. Pieczy Zastępczej

748671806  Zespół ds. usamodzielnień i odpłatności za pobyt w pieczy zastępczej 

746609618  Zespół ds. rodzinnej pieczy zastępczej

746609616, 746609617 Zespół ds. Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnospr.

748658260   Likwidacja barier architektonicznych

748672785   Stanowisko ds. DPS

748673130   Zespół ds. kontroli

746609612   Kierownik Zespołu ds. Organizacyjnych i Pomocy Społecznej

 

 

powiązanie z wydziałem Informacja powiązana z wydziałem:   Zespół ds. Organizacyjnych i Pomocy Społecznej

wersja do wydruku wersja do wydruku

Pliki powiązane z informacją
  • Brak plików do pobrania
Odnośniki powiązane z informacją
  • Brak odnośników do wyświetlenia
  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Aneta Markowska-Hajduk
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Aneta Markowska-Hajduk
Autor ostatniej poprawki:   Aneta Markowska-Hajduk
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Aneta Markowska-Hajduk
ilość wyświetleń:   2467
data wytworzenia informacji:  07.09.2016
data wprowadzenia do BIP:  07.09.2016 10:59
data weryfikacji:   12.07.2019 07:57
data ostatniej zmiany:   12.07.2019 07:57 Rejestr zmian