Serwis wykorzystuje pliki cookies » szczegóły doty. plików cookies
Deklaracja dostępności cyfrowej dla serwisu
wersja dla niedowidzących Wersja dla niedowidzącychmapa strony Mapa strony
Kliknij, aby przejść na Stronę Główną Biuletynu Informacji Publicznej Kliknij, aby przejść na Stronę Podmiotową Biuletynu Informacji Publicznej
 

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Strona internetowa instytucji: http://pcpr.bip.klodzko.pl

Strona główna BIP: www.bip.gov.pl

 
 

Informacje nieudostępnione w Biuletynie


Informacje nieudostępnione


Na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 2058 z późn. zm.) informacje nie publikowane w Biuletynie są dostępne:
- w formie opracowań pisemnych, kserokopii,informacji ustnej - w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku we wszystkie dni robocze w godzinach od 7.30 do 15.30;
- na wniosek o udostępnienie informacji - (druk wniosku dostępny w zakładce: formularze).

Dostęp do informacji publicznej jest ograniczony w przypadkach:
Informacji niejawnej (tajemnicy państwowej i służbowej).
Informacji stanowiącej tajemnicę ustawowo chronioną (tajemnicę zawodową lub jednostki organizacyjnej). 
Tajemnicy przedsiębiorcy, chba, że przedsiębiorca zrezygnuje z przysługującego mu prawa. 
Ze względu na prywatność osoby fizycznej, z dwoma wyjątkami: 
a) ograniczenie to nie dotyczczy informacji o osobach fizycznych pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzania i wykonywania funkcji,
b) osoba fizyczna rezygnuje z przysługującej ochrony prywatności.

W przypadku wyłączenia jawności informacji publicznej, w Biuletynie Informacji Publicznej podaje się zakres wyłączenia, podstawę prawną wyłączenia jawności oraz wskazuje się organ lub osobę, które dokonały wyłączenia, lub też informacje o podmiocie, w interesie którego dokonano wyłączenia jawności.
W Biuletynie Informacji Publicznej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie dokonuje się anonimizacji danych osobowych osób fizycznych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 922).


Data publikacji: 29.07.2016 09:22 Autor: Aneta Markowska-Hajduk

Kliknij, żeby wypisać wersję do wydruku wersja do wydruku