Serwis wykorzystuje pliki cookies » szczegóły doty. plików cookies
Deklaracja dostępności cyfrowej dla serwisu
wersja dla niedowidzących Wersja dla niedowidzącychmapa strony Mapa strony
Kliknij, aby przejść na Stronę Główną Biuletynu Informacji Publicznej Kliknij, aby przejść na Stronę Podmiotową Biuletynu Informacji Publicznej
 

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Strona internetowa instytucji: http://pcpr.bip.klodzko.pl

Strona główna BIP: www.bip.gov.pl

 
 

Biuletynu Informacji Publicznej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - mapa strony

 • Aktualności
 • INFORMACJE PUBLICZNE

 • KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W POWIATOWYM CENTRUM POMOCY RODZINIE W KŁODZKU
 • Status prawny
 • Struktura własnościowa
 • Organizacja
 • Piecza zastępcza w powiecie kłodzkim
 • Akty prawne
 • Przedmiot działalności i kompetencje
 • Załatwianie spraw
 • Stan przyjmowania spraw, kolejność ich załatwiania lub rozstrzygania
 • Powiatowa Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Kłodzkiego na lata 2016- 2020
 • Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2016- 2020
 • Powiatowa Społeczna Rada do spraw Osób Niepełnosprawnych
 • Program "Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi"
 • Program "AKTYWNY SAMORZĄD"
 • PROGRAM "Wyrównywania różnic między regionami III"
 • Zasady funkcjonowania jednostki
 • Kontrola zarządcza i zarządzanie ryzykiem
 • » Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku za rok 2011
 • Kodeks etyczny
 • » Zarządzenie Nr 4/2011 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku z dnia 17 maja 2011 r. w sprawie wprowadzenia Kodeksu etycznego pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku
 • Informacja o stanie jednostki organizacyjnej
 • Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli oraz wystąpień, stanowisk, wniosków i opinii podmiotów ją przeprowadzających. Treść innych wystąpień i ocen dokonywanych przez organy władzy publicznej
 • Sprawozdania finansowe
 • Prowadzone rejestry, ewidencje, archiwa, zasady udostępniania danych w nich zawartych
 • Organy i osoby sprawujące w jednostce funkcje i ich kompetencje
 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
 • ZAMÓWIENIA DO 30 TYS. EURO
 • Konkursy
 • Nabór na stanowiska urzędnicze
 • Wsparcie dla osób pokrzywdzonych przestępstwem
 • Ogłoszenia
 • Formularze
 • Majątek publiczny
 • WYDZIAŁY

 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
 •