Serwis wykorzystuje pliki cookies » szczegóły doty. plików cookies
Deklaracja dostępności cyfrowej dla serwisu
wersja dla niedowidzących Wersja dla niedowidzącychmapa strony Mapa strony
Kliknij, aby przejść na Stronę Główną Biuletynu Informacji Publicznej Kliknij, aby przejść na Stronę Podmiotową Biuletynu Informacji Publicznej
 

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Strona internetowa instytucji: http://pcpr.bip.klodzko.pl

Strona główna BIP: www.bip.gov.pl

 
 

Dane o wydziale

Powiększ tekst Pomniejsz tekst

Zespół ds. Obsługi Finansowej

Opis:

Dane adresowe: 57- 300 Kłodzko, ul. Kościuszki 2 


Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 


Funkcje:


Główny Księgowy: Danuta Liszewska 


Gł. Specjalista ds. księgowości: Danuta Chwastyk


Inspektor ds. windykacji: Ewelina Ubik


Inspektor ds. finansowo- księgwych: Sylwia Słodyczka- Zajączkowska


Zadania:


Koordynacja zadań dotyczących planowania finansowego, zmian w budżecie jednostek opieki społecznej podległych organizacyjnie,


Prowadzenie spraw związanych z opracowaniem i realizacją budżetu PCPR,


Obsługa finansowo- księgowa PCPR, w szczególności:


- obsługa rachunków bankowych,


- ewidencja zdarzeń gospodarczych,


- zapewnienie prawidłowego obiegu dokumentacji finansowej,


- sporządzanie sprawozdawczości finansowej;


·     Obsługa kasowa PCPR;


·     Formalna i rachunkowa kontrola dokumentów;


·     Realizacja wypłat świadczeń wykonywanych w PCPR;


·     Obsługa finansowa zadań zleconych;


·     Obsługa rachunku bankowego Powiatu Kłodzkiego PFRON i Powiat Kłodzki PFRON- Program  wyrównywania różnic między regionami w celu realizacji zadań samorządów terytorialnych wynikających z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej, w szczególności:


- rejestracja zdarzeń,


- dysponowanie środkami,


             - sprawozdawczość i korespondencja dotycząca wykorzystania środków PFRON przez Powiat Kłodzki,


·     Obsługa finansowa placówek rodzinnych z terenu powiatu kłodzkiego;


·     Współdziałanie  w zakresie planowania i statystyki w zakresie jednostek pomocy społecznej z Dolnośląskim Urzędem Wojewódzkim i Starostwem Powiatowym w Kłodzku;


·     Windykacja należności budżetowych;


      Prowadzenie postępowania administracyjnego w sprawie ustalania opłat rodziców za pobyt dzieci w placówkach instytucjonalnej pieczy zastępczej;


      Sporządzanie projektów uchwał w sprawie szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty opłaty, o której mowa w art. 193 ust. 1 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastepczej;


      Przekazywanie do biura informacji gospodarczej informacji, o której mowa w art. 193 ust. 8 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;


      Prowadzenie postępowań administracyjnych z zakresu umarzania w porozumieniu z wójtem kwot nienależnie pobranych świadczeń pieniężnych, łącznie z odsetkami w całości lub w części, odraczania terminu płatności albo rozkładania na raty, jeżeli zachodzą szczególnie uzasadnione okoliczności dotyczące sytuacji rodziny. 


 


 


 


 


 


 

Wyświetl informacje publiczne opublikowane przez "Zespół ds. Obsługi Finansowej"

Kliknij, żeby wypisać wersję do wydruku wersja do wydruku

Pliki powiązane z informacją
  • Brak plików do pobrania
Odnośniki powiązane z informacją
  • Brak odnośników do wyświetlenia
  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Elżbieta Sułkowska
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Elżbieta Sułkowska
Autor ostatniej poprawki:   Elżbieta Sułkowska
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Elżbieta Sułkowska
ilość wyświetleń:   4273
data wytworzenia informacji:  27.01.2011
data wprowadzenia do BIP:  27.01.2011 09:41
data weryfikacji:   06.09.2012 10:00
data ostatniej zmiany:   27.01.2011 09:41 Rejestr zmian