Biuletyn Informacji Publicznej:

 

Dane o wydziale

Powiększ tekst Pomniejsz tekst

Stanowisko ds. Domów Pomocy Społecznej

Opis:

Dane adresowe:ul. Kościuszki 2; 57-300 Kłodzko


Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30


Funkcje:


Specjalista pracy socjalnej ds. Domów Pomocy Społecznej: Iwona Matuszny


Zadania:


·     Weryfikacja wniosków osób ubiegających się o umieszczenie w domach pomocy społecznej oraz opracowywanie decyzji o umieszczeniu w domu pomocy społecznej;


      Organizowanie i zapewnienie miejsc w domach pomocy społecznej poprzez prowadzenie listy osób oczekujących na umieszczenie;


      Opracowywanie decyzji o odplatności za pobyt w domu pomocy społecznej;


      Analiza potrzeb w zakresie organizowania, prowadzenia i zapewniania usług o okreslonym standardzie w ponadgminnych domach pomocy spolecznej;


      Organizowanie mieszkań chronionych; 


      Prowadzenie sprawozdawczości z zakresu domów pomocy społecznej.


 


 


       Na terenie Powiatu Kłodzkiego znajdują się następujące Domy Pomocy Społecznej:


DPS w Bystrzycy Kłodzkiej - dla osób przewlekle somatycznie chorych;


DPS w Nowej Rudzie - dla osób przewlekle somatycznie chorych;


DPS w Jugowie - dla osób przewlekle somatycznie chorych;


DPS w Podzamku - dla mężczyzn niepełnosprawnych intelektualnie;


DPS w Szczytnej - dla mężczyzn niepełnosprawnych intelektualnie;


DPS w Ścinawce Dolnej 17 - dla mężczyzn przewlekle psychicznie chorych;


DPS w Ludwikowicach Kłodzkich - dla dzieci niepełnosprawnych intelektualnie;


DPS w Ścinawce Dolnej 21 - dla dzieci niepełnosprawnych intelektualnie.


 


Domy Pomocy Społecznej zaspakajają niezbędne potrzeby bytowe, zdrowotne, społeczne, kulturalne i religijne. Domy wyposażone są w kaplice, sale rehabilitacyjne, gabinety zabiegowe, sale terapii zajęciowej, kąciki telewizyjne, tarasy wypoczynkowe.


Każdy mieszkaniec ma zapewniony - w zależności od rodzaju schorzenia sprzęt specjalistyczny, pomocniczy oraz urządzenia ułatwiające samoobsługę.


Wszyscy mieszkańcy mogą liczyć na troskliwą opiekę personelu placówki, który służy im radą i pomocą w rozwiązywaniu codziennych problemów oraz dba o to, by nikt nie czuł się zagubiony, osamotniony i pozbawiony ludzkiego ciepła.


 


 


 
Pliki powiązane z informacją
  • Brak plików do pobrania
Odnośniki powiązane z informacją
  • Brak odnośników do wyświetlenia
  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Agnieszka Pytel
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Agnieszka Pytel
Autor ostatniej poprawki:   Agnieszka Pytel
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Elżbieta Sułkowska
ilość wyświetleń:   4427
data wytworzenia informacji:  01.02.2011
data weryfikacji:   06.09.2012 10:12
data ostatniej zmiany:   01.02.2011 08:42 Rejestr zmian
 

pobrano ze strony:

drukuj - zamknij