Informacje nt przetwarzania danych osobowych / plików cookies: » szczegóły

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) * Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

http://pcpr.bip.klodzko.pl
Strona główna BIP: gov.pl/bip
Strona główna instytucji: http://pcpr.bip.klodzko.pl
Lista redaktorów BIP

Kategoria menu:Lista redaktorów BIP

 • Aneta Markowska-Hajduk

  Inspektor ds. administracyjnych

 • Paweł Solecki
 • Elżbieta Sułkowska

  Kierownik Zespołu ds. Organizacyjnych i Pomocy Społecznej

  Dane kontaktowe: tel. 74 865-81-79
  tel. 74 660-96-19
  e.sulkowska@pcpr.klodzko.pl