Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) * Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

http://pcpr.bip.klodzko.pl
Strona główna BIP: gov.pl/bip
Strona główna instytucji: http://pcpr.bip.klodzko.pl
ostatnie 20 informacji

Kategoria menu:


Spis informacji publicznych
OGŁOSZENIE STAROSTY KŁODZKIEGO W SPRAWIE ZGŁASZANIA KANDYDATÓW NA CZŁONKA POWIATOWEJ SPOŁECZNEJ RADY DO SPRAW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W KŁODZKU
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Krzysztof Popiel
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Aneta Markowska-Hajduk
Autor ostatniej poprawki:   Aneta Markowska-Hajduk
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Aneta Markowska-Hajduk
Data wytworzenia informacji:  21.07.2022
Data wprowadzenia do BIP:  21.07.2022 08:05
Data weryfikacji:   21.07.2022 08:07
Data ostatniej zmiany:   21.07.2022 08:07 Rejestr zmian
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy: Referent ds. usamodzielnień
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Elżbieta Sułkowska
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Aneta Markowska-Hajduk
Autor ostatniej poprawki:   Aneta Markowska-Hajduk
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Elżbieta Sułkowska
Data wytworzenia informacji:  02.06.2022
Data wprowadzenia do BIP:  02.06.2022 12:49
Data weryfikacji:   02.06.2022 12:49
Data ostatniej zmiany:   15.06.2022 10:08 Rejestr zmian

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: Referent ds. usamodzielnień.

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy: Referent ds. rodzinnej pieczy zastępczej
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Elżbieta Sułkowska
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Aneta Markowska-Hajduk
Autor ostatniej poprawki:   Aneta Markowska-Hajduk
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Elżbieta Sułkowska
Data wytworzenia informacji:  02.06.2022
Data wprowadzenia do BIP:  02.06.2022 12:47
Data weryfikacji:   02.06.2022 12:47
Data ostatniej zmiany:   15.06.2022 14:59 Rejestr zmian

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: Referent ds. rodzinnej pieczy zastępczej.

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy: Referent ds. pieczy zastępczej
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Elżbieta Sułkowska
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Aneta Markowska-Hajduk
Autor ostatniej poprawki:   Aneta Markowska-Hajduk
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Elżbieta Sułkowska
Data wytworzenia informacji:  02.06.2022
Data wprowadzenia do BIP:  02.06.2022 12:42
Data weryfikacji:   02.06.2022 12:45
Data ostatniej zmiany:   15.06.2022 14:59 Rejestr zmian

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: Referent ds. pieczy zastępczej.

Sprawozdanie finansowe za rok 2021
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Magdalena Macioszek
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Aneta Markowska-Hajduk
Autor ostatniej poprawki:   Aneta Markowska-Hajduk
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Aneta Markowska-Hajduk
Data wytworzenia informacji:  09.05.2022
Data wprowadzenia do BIP:  09.05.2022 12:31
Data weryfikacji:   09.05.2022 12:31
Data ostatniej zmiany:   09.05.2022 12:31 Rejestr zmian
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych obejmujących działalność w zakresie społecznej integracji osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Kłodzkiego
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Michał Gołdas
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Aneta Markowska-Hajduk
Autor ostatniej poprawki:   Aneta Markowska-Hajduk
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Aneta Markowska-Hajduk
Data wytworzenia informacji:  04.05.2022
Data wprowadzenia do BIP:  04.05.2022 13:31
Data weryfikacji:   04.05.2022 13:32
Data ostatniej zmiany:   05.07.2022 09:53 Rejestr zmian

Zarząd Powiatu Kłodzkiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2022 zadań publicznych obejmujących działalność w zakresie integracji społecznej osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Kłodzkiego.

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Michał Gołdas
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Aneta Markowska-Hajduk
Autor ostatniej poprawki:   Aneta Markowska-Hajduk
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Aneta Markowska-Hajduk
Data wytworzenia informacji:  04.05.2022
Data wprowadzenia do BIP:  04.05.2022 13:25
Data weryfikacji:   04.05.2022 13:27
Data ostatniej zmiany:   05.07.2022 09:53 Rejestr zmian

Zarząd Powiatu Kłodzkiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2022 zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Kłodzkiego.

Zapytanie ofertowe w sprawie programu korekcyjno - edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Małgorzata Obstarczyk
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Aneta Markowska-Hajduk
Autor ostatniej poprawki:   Aneta Markowska-Hajduk
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Aneta Markowska-Hajduk
Data wytworzenia informacji:  14.04.2022
Data wprowadzenia do BIP:  14.04.2022 11:14
Data weryfikacji:   14.04.2022 11:16
Data ostatniej zmiany:   14.04.2022 11:16 Rejestr zmian
KOMUNIKAT W SPRAWIE NABORU WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE W RAMACH PROGRAMU "AKTYWNY SAMORZĄD" - MODUŁ I, MODUŁ II - 2022
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Teresa Ludwin
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Aneta Markowska-Hajduk
Autor ostatniej poprawki:   Aneta Markowska-Hajduk
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Aneta Markowska-Hajduk
Data wytworzenia informacji:  15.02.2022
Data wprowadzenia do BIP:  15.02.2022 10:39
Data weryfikacji:   15.02.2022 10:41
Data ostatniej zmiany:   15.02.2022 10:41 Rejestr zmian

KOMUNIKAT W SPRAWIE NABORU WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE W RAMACH PROGRAMU "AKTYWNY SAMORZĄD" - MODUŁ I, MODUŁ II - 2022.

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022 Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Ewelina Ubik
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Aneta Markowska-Hajduk
Autor ostatniej poprawki:   Aneta Markowska-Hajduk
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Aneta Markowska-Hajduk
Data wytworzenia informacji:  21.01.2022
Data wprowadzenia do BIP:  21.01.2022 14:51
Data weryfikacji:   21.01.2022 14:52
Data ostatniej zmiany:   21.01.2022 14:52 Rejestr zmian

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022 Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku.

Wezwanie do odbioru depozytu po zmarłym mieszkańcu Domu Pomocy Społecznej w Szczytnej - Panu Andrzeju Sokołowskim
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Ewelina Ubik
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Aneta Markowska-Hajduk
Autor ostatniej poprawki:   Aneta Markowska-Hajduk
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Aneta Markowska-Hajduk
Data wytworzenia informacji:  05.01.2022
Data wprowadzenia do BIP:  05.01.2022 09:29
Data weryfikacji:   05.01.2022 09:29
Data ostatniej zmiany:   05.01.2022 09:29 Rejestr zmian

Wezwanie do odbioru depozytu po zmarłym mieszkańcu Domu Pomocy Społecznej w Szczytnej - Panu Andrzeju Sokołowskim.

Ogłoszenie o zamówieniu - świadczenie usług przez koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Elżbieta Sułkowska
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Aneta Markowska-Hajduk
Autor ostatniej poprawki:   Aneta Markowska-Hajduk
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Aneta Markowska-Hajduk
Data wytworzenia informacji:  02.12.2021
Data wprowadzenia do BIP:  02.12.2021 14:41
Data weryfikacji:   02.12.2021 14:43
Data ostatniej zmiany:   02.12.2021 14:43 Rejestr zmian

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji (art. 275 pkt.1) na świadczenie usług przez 14 Koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2020 r., poz. 821 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą” dla 210 rodzin zastępczych/ rodzinnych domów dziecka na terenie powiatu kłodzkiego w terminie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.

Informacja dotycząca "Programu wyrównywania różnic między regionami III" w 2022 roku.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Krzysztof Popiel
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Aneta Markowska-Hajduk
Autor ostatniej poprawki:   Aneta Markowska-Hajduk
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Aneta Markowska-Hajduk
Data wytworzenia informacji:  02.12.2021
Data wprowadzenia do BIP:  02.12.2021 09:59
Data weryfikacji:   02.12.2021 09:59
Data ostatniej zmiany:   02.12.2021 09:59 Rejestr zmian

Informacja dotycząca "Programu wyrównywania różnic między regionami III" w 2022 roku.

Informacja dotycząca "Programu wyrównywania różnic między regionami III" w 2022 roku
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Krzysztof Popiel
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Aneta Markowska-Hajduk
Autor ostatniej poprawki:   Aneta Markowska-Hajduk
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Aneta Markowska-Hajduk
Data wytworzenia informacji:  02.12.2021
Data wprowadzenia do BIP:  02.12.2021 09:57
Data weryfikacji:   02.12.2021 09:57
Data ostatniej zmiany:   02.12.2021 09:57 Rejestr zmian

Informacja dotycząca "Programu wyrównywania różnic między regionami III" w 2022 roku.

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy: Referent ds. usamodzielnień w Zespole do spraw usamodzielnień i odpłatności za pobyt w pieczy zastępczej
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Aneta Markowska-Hajduk
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Aneta Markowska-Hajduk
Autor ostatniej poprawki:   Aneta Markowska-Hajduk
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Aneta Markowska-Hajduk
Data wytworzenia informacji:  22.11.2021
Data wprowadzenia do BIP:  22.11.2021 14:48
Data weryfikacji:   22.11.2021 14:51
Data ostatniej zmiany:   09.12.2021 09:28 Rejestr zmian

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: Referent ds. usamodzielnień w Zespole do spraw usamodzielnień i odpłatności za pobyt w pieczy zastępczej.

Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej dla Powiatu Kłodzkiego na lata 2021- 2023
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Elżbieta Sułkowska
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Elżbieta Sułkowska
Autor ostatniej poprawki:   Elżbieta Sułkowska
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Elżbieta Sułkowska
Data wytworzenia informacji:  09.06.2021
Data wprowadzenia do BIP:  09.06.2021 12:14
Data weryfikacji:   17.11.2021 12:48
Data ostatniej zmiany:   17.11.2021 12:48 Rejestr zmian

Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej dla Powiatu Kłodzkiego na lata 2021- 2023 przyjęty uchwałą Nr IV/22/2021 Rady Powiatu Kłodzkiego z dnia 31 marca 2021 r.

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy: Referent ds. świadczeń rodzinnej pieczy zastępczej
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Elżbieta Sułkowska
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Elżbieta Sułkowska
Autor ostatniej poprawki:   Aneta Markowska-Hajduk
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Elżbieta Sułkowska
Data wytworzenia informacji:  16.03.2021
Data wprowadzenia do BIP:  16.03.2021 11:50
Data weryfikacji:   12.11.2021 11:44
Data ostatniej zmiany:   06.12.2021 13:20 Rejestr zmian

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: Referent ds. świadczeń rodzinnej pieczy zastępczej.

Zarządzenie w sprawie ogłoszenia naboru i powołania Komisji Rekrutacyjnej na wolne stanowisko pracy: Referent ds. świadczeń rodzinnej pieczy zastępczej
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Elżbieta Sułkowska
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Elżbieta Sułkowska
Autor ostatniej poprawki:   Elżbieta Sułkowska
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Elżbieta Sułkowska
Data wytworzenia informacji:  09.02.2021
Data wprowadzenia do BIP:  09.02.2021 15:47
Data weryfikacji:   12.11.2021 11:44
Data ostatniej zmiany:   12.11.2021 11:44 Rejestr zmian

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: Referent ds. świadczeń rodzinnej pieczy zastępczej.

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy Pracownik socjalny w Zespole do spraw usamodzielnień i odpłatności za pobyt w pieczy zastępczej
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Elżbieta Sułkowska
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Elżbieta Sułkowska
Autor ostatniej poprawki:   Elżbieta Sułkowska
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Elżbieta Sułkowska
Data wytworzenia informacji:  03.11.2021
Data wprowadzenia do BIP:  03.11.2021 12:44
Data weryfikacji:   03.11.2021 12:45
Data ostatniej zmiany:   16.11.2021 10:05 Rejestr zmian

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: Pracownik socjalny w Zespole do spraw usamodzielnień i odpłatności za pobyt w pieczy zastępczej.

OGŁOSZENIE O KONKURSIE
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Jacek Kubicki
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Elżbieta Sułkowska
Autor ostatniej poprawki:   Aneta Markowska-Hajduk
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Elżbieta Sułkowska
Data wytworzenia informacji:  10.02.2011
Data weryfikacji:   27.10.2021 11:22
Data ostatniej zmiany:   27.10.2021 11:22 Rejestr zmian

Zarząd Powiatu Kłodzkiego, działając na podstawie art. 25 ustawy o pomocy społecznej ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (tj. z 2009 r., Dz. U. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.) oraz art. 11, art. 12 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. 2010 nr 234 poz. 1536), rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. 2011 nr 6 poz. 25) ogłasza konkurs ofert na zlecenie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej pn. Zapewnienie dzieciom pochodzącym z terenu powiatu kłodzkiego opieki i wychowania w całodobowej placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego na terenie województwa dolnośląskiego.