Informacje nt przetwarzania danych osobowych / plików cookies: » szczegóły

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) * Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

http://pcpr.bip.klodzko.pl
Strona główna BIP: gov.pl/bip
Strona główna instytucji: http://pcpr.bip.klodzko.pl
ostatnie 20 informacji

Kategoria menu:


|20|
Spis informacji publicznych (20)
Zarządzenie Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku w sprawie szczegółowego trybu postępowania przy realizacji programu "Aktywny samorząd" w 2024 roku
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Katarzyna Czerwonka
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Aneta Markowska-Hajduk
Autor ostatniej poprawki:   Aneta Markowska-Hajduk
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Aneta Markowska-Hajduk
Data wytworzenia informacji:  16.05.2024
Data wprowadzenia do BIP:  16.05.2024 10:19
Data weryfikacji:   16.05.2024 10:26
Data ostatniej zmiany:   16.05.2024 10:26 Rejestr zmian

Zarządzenie Nr 7/2024 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku z dnia 14 maja 2024 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania przy realizacji programu "Aktywny samorząd" w 2024 roku.

Ogłoszenie naboru na członków Komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację w 2024 r. zadań publicznych w zakresie rehabilitacji zawodowej i społ. oraz społ. integracji osób niepełnosprawnych
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Michał Gołdas
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Aneta Markowska-Hajduk
Autor ostatniej poprawki:   Aneta Markowska-Hajduk
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Aneta Markowska-Hajduk
Data wytworzenia informacji:  07.05.2024
Data wprowadzenia do BIP:  07.05.2024 09:53
Data weryfikacji:   07.05.2024 09:54
Data ostatniej zmiany:   07.05.2024 10:25 Rejestr zmian

Zarząd Powiatu Kłodzkiego ogłasza nabór na członków Komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację w 2024 r. zadań publicznych w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych z terenu powiatu kłodzkiego oraz w otwartym konkursie ofert na realizację w 2024 r. zadań publicznych obejmujących działalność w zakresie społecznej integracji osób niepełnosprawnych z terenu powiatu kłodzkiego.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2024 zadań publicznych obejmujących działalność w zakresie społecznej integracji osób niepełnosprawnych z terenu powiatu kłodzkiego
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Michał Gołdas
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Aneta Markowska-Hajduk
Autor ostatniej poprawki:   Aneta Markowska-Hajduk
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Aneta Markowska-Hajduk
Data wytworzenia informacji:  07.05.2024
Data wprowadzenia do BIP:  07.05.2024 09:49
Data weryfikacji:   07.05.2024 09:50
Data ostatniej zmiany:   07.05.2024 09:51 Rejestr zmian

Zarząd Powiatu Kłodzkiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2024 zadań publicznych obejmujących działalność w zakresie społecznej integracji osób niepełnosprawnych z terenu powiatu kłodzkiego.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2024 zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych z terenu powiatu kłodzkiego
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Michał Gołdas
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Aneta Markowska-Hajduk
Autor ostatniej poprawki:   Aneta Markowska-Hajduk
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Aneta Markowska-Hajduk
Data wytworzenia informacji:  07.05.2024
Data wprowadzenia do BIP:  07.05.2024 09:44
Data weryfikacji:   07.05.2024 09:45
Data ostatniej zmiany:   07.05.2024 09:45 Rejestr zmian

Zarząd Powiatu Kłodzkiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2024 zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych z terenu powiatu kłodzkiego.

Sprawozdanie finansowe za 2023 rok
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Magdalena Macioszek
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Elżbieta Sułkowska
Autor ostatniej poprawki:   Elżbieta Sułkowska
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Aneta Markowska-Hajduk
Data wytworzenia informacji:  26.04.2024
Data wprowadzenia do BIP:  26.04.2024 13:51
Data weryfikacji:   26.04.2024 13:51
Data ostatniej zmiany:   26.04.2024 13:53 Rejestr zmian

Sprawozdanie finansowe za 2023 r.

Informacja dotycząca PROGRAMU WYRÓWNYWANIA RÓŻNIC MIĘDZY REGIONAMI III w 2024 roku
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Krzysztof Popiel
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Elżbieta Sułkowska
Autor ostatniej poprawki:   Elżbieta Sułkowska
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Elżbieta Sułkowska
Data wytworzenia informacji:  02.04.2024
Data wprowadzenia do BIP:  02.04.2024 13:12
Data weryfikacji:   02.04.2024 13:12
Data ostatniej zmiany:   02.04.2024 13:21 Rejestr zmian

Informacja dotycząca PROGRAMU WYRÓWNYWANIA RÓŻNIC MIĘDZY REGIONAMI III w 2024 roku

Zarządzenie Nr 62/2022 Starosty Kłodzkiego z dnia 25 sierpnia 2022 r. w sprawie uzupełnienia składu Powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Krzysztof Popiel
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Aneta Markowska-Hajduk
Autor ostatniej poprawki:   Aneta Markowska-Hajduk
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Aneta Markowska-Hajduk
Data wytworzenia informacji:  07.03.2024
Data wprowadzenia do BIP:  07.03.2024 08:43
Data weryfikacji:   07.03.2024 08:45
Data ostatniej zmiany:   07.03.2024 08:45 Rejestr zmian
Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej dla Powiatu Kłodzkiego na lata 2024 - 2026
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Agnieszka Boczoń
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Aneta Markowska-Hajduk
Autor ostatniej poprawki:   Aneta Markowska-Hajduk
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Aneta Markowska-Hajduk
Data wytworzenia informacji:  06.03.2024
Data wprowadzenia do BIP:  06.03.2024 15:08
Data weryfikacji:   06.03.2024 15:09
Data ostatniej zmiany:   06.03.2024 15:11 Rejestr zmian

Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej dla Powiatu Kłodzkiego na lata 2024 - 2026 przyjęty uchwałą Nr XIII/93/2023 Rady Powiatu Kłodzkiego z dnia 28 grudnia 2023 r.

KOMUNIKAT W SPRAWIE NABORU WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE W RAMACH PROGRAMU "AKTYWNY SAMORZĄD" - MODUŁ I, MODUŁ II - 2024
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Katarzyna Czerwonka
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Aneta Markowska-Hajduk
Autor ostatniej poprawki:   Aneta Markowska-Hajduk
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Aneta Markowska-Hajduk
Data wytworzenia informacji:  06.02.2024
Data wprowadzenia do BIP:  06.02.2024 12:41
Data weryfikacji:   06.02.2024 12:43
Data ostatniej zmiany:   06.02.2024 12:49 Rejestr zmian

KOMUNIKAT W SPRAWIE NABORU WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE W RAMACH PROGRAMU "AKTYWNY SAMORZĄD" - MODUŁ I, MODUŁ II - 2024

Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Elżbieta Sułkowska
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Elżbieta Sułkowska
Autor ostatniej poprawki:   Elżbieta Sułkowska
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Elżbieta Sułkowska
Data wytworzenia informacji:  24.01.2024
Data wprowadzenia do BIP:  24.01.2024 12:48
Data weryfikacji:   24.01.2024 12:48
Data ostatniej zmiany:   24.01.2024 12:53 Rejestr zmian

Zarządzenie Nr 14/2022 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku z dnia 8 sierpnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku.

Ogłoszenie o zamówieniu - świadczenie usług przez koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w 2024 roku
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Elżbieta Sułkowska
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Aneta Markowska-Hajduk
Autor ostatniej poprawki:   Aneta Markowska-Hajduk
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Elżbieta Sułkowska
Data wytworzenia informacji:  27.11.2023
Data wprowadzenia do BIP:  27.11.2023 14:31
Data weryfikacji:   27.11.2023 14:31
Data ostatniej zmiany:   27.11.2023 14:33 Rejestr zmian

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług przez 11 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2023 r., poz. 1426 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą” dla 165 rodzin zastępczych/rodzinnych domów dziecka na terenie powiatu kłodzkiego w terminie od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn.: "Prowadzenie na terenie powiatu kłodzkiego trzech placówek opiekuńczo - wychowawczych typu socjalizacyjnego"
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Michał Gołdas
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Aneta Markowska-Hajduk
Autor ostatniej poprawki:   Aneta Markowska-Hajduk
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Elżbieta Sułkowska
Data wytworzenia informacji:  14.11.2023
Data wprowadzenia do BIP:  14.11.2023 10:51
Data weryfikacji:   14.11.2023 10:55
Data ostatniej zmiany:   28.12.2023 10:59 Rejestr zmian

Zarząd Powiatu Kłodzkiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego powiatu kłodzkiego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pn.: "Prowadzenie na terenie powiatu kłodzkiego trzech placówek opiekuńczo - wychowawczych typu socjalizacyjnego".

KOMUNIKAT W SPRAWIE NABORU WNIOSKÓW W RAMACH PILOTAŻOWEGO PROGRAMU "AKTYWNY SAMORZĄD" MODUŁ II
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Katarzyna Czerwonka
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Elżbieta Sułkowska
Autor ostatniej poprawki:   Aneta Markowska-Hajduk
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Aneta Markowska-Hajduk
Data wytworzenia informacji:  01.09.2023
Data wprowadzenia do BIP:  01.09.2023 10:27
Data weryfikacji:   01.09.2023 10:27
Data ostatniej zmiany:   06.02.2024 12:42 Rejestr zmian

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku informuje, że rusza nabór wniosków w ramach pilotażowego programu "Aktywny Samorząd" Moduł II.

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy: Inspektor ds. finansowo - księgowych
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Elżbieta Sułkowska
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Aneta Markowska-Hajduk
Autor ostatniej poprawki:   Aneta Markowska-Hajduk
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Elżbieta Sułkowska
Data wytworzenia informacji:  07.06.2023
Data wprowadzenia do BIP:  07.06.2023 15:11
Data weryfikacji:   07.06.2023 15:12
Data ostatniej zmiany:   26.06.2023 13:17 Rejestr zmian

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: Inspektor ds. finansowo - księgowych.

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy: Referent ds. finansowo- księgowych
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Elżbieta Sułkowska
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Elżbieta Sułkowska
Autor ostatniej poprawki:   Aneta Markowska-Hajduk
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Elżbieta Sułkowska
Data wytworzenia informacji:  19.05.2023
Data wprowadzenia do BIP:  19.05.2023 10:24
Data weryfikacji:   19.05.2023 10:25
Data ostatniej zmiany:   16.06.2023 12:37 Rejestr zmian

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: Referent ds. finansowo- księgowych.

Sprawozdanie finansowe za rok 2022
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Magdalena Macioszek
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Elżbieta Sułkowska
Autor ostatniej poprawki:   Elżbieta Sułkowska
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Elżbieta Sułkowska
Data wytworzenia informacji:  08.05.2023
Data wprowadzenia do BIP:  08.05.2023 14:46
Data weryfikacji:   08.05.2023 14:46
Data ostatniej zmiany:   08.05.2023 14:49 Rejestr zmian

Sprawozdanie finansowe Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku za rok 2022.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2023 zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych z terenu powiatu kłodzkiego
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Michał Gołdas
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Aneta Markowska-Hajduk
Autor ostatniej poprawki:   Aneta Markowska-Hajduk
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Elżbieta Sułkowska
Data wytworzenia informacji:  08.05.2023
Data wprowadzenia do BIP:  08.05.2023 08:34
Data weryfikacji:   08.05.2023 08:36
Data ostatniej zmiany:   27.06.2023 08:04 Rejestr zmian

Zarząd Powiatu Kłodzkiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2023 zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych z terenu powiatu kłodzkiego.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2023 zadań publicznych obejmujących działalność w zakresie społecznej integracji osób niepełnosprawnych z terenu powiatu kłodzkiego
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Michał Gołdas
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Aneta Markowska-Hajduk
Autor ostatniej poprawki:   Aneta Markowska-Hajduk
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Elżbieta Sułkowska
Data wytworzenia informacji:  08.05.2023
Data wprowadzenia do BIP:  08.05.2023 08:26
Data weryfikacji:   08.05.2023 08:30
Data ostatniej zmiany:   27.06.2023 08:03 Rejestr zmian

Zarząd Powiatu Kłodzkiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2023 zadań publicznych obejmujących działalność w zakresie społecznej integracji osób niepełnosprawnych z terenu powiatu kłodzkiego.

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W POWIATOWYM CENTRUM POMOCY RODZINIE W KŁODZKU- MONITORING WIZYJNY
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Robert Kędziora
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Elżbieta Sułkowska
Autor ostatniej poprawki:   Elżbieta Sułkowska
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Aneta Markowska-Hajduk
Data wytworzenia informacji:  13.01.2023
Data wprowadzenia do BIP:  13.01.2023 11:36
Data weryfikacji:   13.01.2023 11:36
Data ostatniej zmiany:   13.01.2023 11:37 Rejestr zmian

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku- monitoring wizyjny, zgodna z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych "RODO").

Ogłoszenie o zamówieniu - świadczenie usług przez koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w 2023 roku
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Elżbieta Sułkowska
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Aneta Markowska-Hajduk
Autor ostatniej poprawki:   Aneta Markowska-Hajduk
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Elżbieta Sułkowska
Data wytworzenia informacji:  01.12.2022
Data wprowadzenia do BIP:  01.12.2022 11:46
Data weryfikacji:   01.12.2022 11:46
Data ostatniej zmiany:   01.12.2022 11:46 Rejestr zmian

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług przez 11 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2022 r., poz. 447 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą” dla 165 rodzin zastępczych/rodzinnych domów dziecka na terenie powiatu kłodzkiego w terminie od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

Zamówienie nr: PCPR.ZOPS.210.8.2022

Kategoria CPV: 85000000-9 Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej