Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) * Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

http://pcpr.bip.klodzko.pl
Strona główna BIP: gov.pl/bip
Strona główna instytucji: http://pcpr.bip.klodzko.pl
ostatnie 20 informacji

Kategoria menu:


Spis informacji publicznych
KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W POWIATOWYM CENTRUM POMOCY RODZINIE W KŁODZKU- MONITORING WIZYJNY
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Robert Kędziora
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Elżbieta Sułkowska
Autor ostatniej poprawki:   Elżbieta Sułkowska
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Aneta Markowska-Hajduk
Data wytworzenia informacji:  13.01.2023
Data wprowadzenia do BIP:  13.01.2023 11:36
Data weryfikacji:   13.01.2023 11:36
Data ostatniej zmiany:   13.01.2023 11:37 Rejestr zmian

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku- monitoring wizyjny, zgodna z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych "RODO").

Ogłoszenie o zamówieniu - świadczenie usług przez koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w 2023 roku
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Elżbieta Sułkowska
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Aneta Markowska-Hajduk
Autor ostatniej poprawki:   Aneta Markowska-Hajduk
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Elżbieta Sułkowska
Data wytworzenia informacji:  01.12.2022
Data wprowadzenia do BIP:  01.12.2022 11:46
Data weryfikacji:   01.12.2022 11:46
Data ostatniej zmiany:   01.12.2022 11:46 Rejestr zmian

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług przez 11 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2022 r., poz. 447 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą” dla 165 rodzin zastępczych/rodzinnych domów dziecka na terenie powiatu kłodzkiego w terminie od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

Zamówienie nr: PCPR.ZOPS.210.8.2022

Kategoria CPV: 85000000-9 Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej

Zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu monitoringu wizyjnego w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Elżbieta Sułkowska
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Elżbieta Sułkowska
Autor ostatniej poprawki:   Elżbieta Sułkowska
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Elżbieta Sułkowska
Data wytworzenia informacji:  24.11.2022
Data wprowadzenia do BIP:  24.11.2022 13:22
Data weryfikacji:   24.11.2022 13:22
Data ostatniej zmiany:   24.11.2022 13:22 Rejestr zmian

Zarządzenie Nr 24/2022 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu monitoringu wizyjnego w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku.

Zarządzenie w sprawie zmiany Regulaminu pracy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Elżbieta Sułkowska
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Elżbieta Sułkowska
Autor ostatniej poprawki:   Elżbieta Sułkowska
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Elżbieta Sułkowska
Data wytworzenia informacji:  24.11.2022
Data wprowadzenia do BIP:  24.11.2022 13:13
Data weryfikacji:   24.11.2022 13:13
Data ostatniej zmiany:   24.11.2022 13:17 Rejestr zmian

Zarządzenie Nr 23/2022 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 10/2021 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Klodzku z dnia 16 sierpnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku.

Informacja dotycząca "Programu wyrównywania różnic między regionami III" w 2023 roku
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Krzysztof Popiel
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Aneta Markowska-Hajduk
Autor ostatniej poprawki:   Aneta Markowska-Hajduk
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Aneta Markowska-Hajduk
Data wytworzenia informacji:  24.11.2022
Data wprowadzenia do BIP:  24.11.2022 08:35
Data weryfikacji:   24.11.2022 08:37
Data ostatniej zmiany:   24.11.2022 08:37 Rejestr zmian

Informacja dotycząca "Programu wyrównywania różnic między regionami III" w 2023 roku

Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłasza nabór wniosków w ramach Programu "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2023
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Elżbieta Sułkowska
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Aneta Markowska-Hajduk
Autor ostatniej poprawki:   Aneta Markowska-Hajduk
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Aneta Markowska-Hajduk
Data wytworzenia informacji:  03.11.2022
Data wprowadzenia do BIP:  03.11.2022 08:51
Data weryfikacji:   03.11.2022 08:52
Data ostatniej zmiany:   03.11.2022 08:52 Rejestr zmian

Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłasza nabór wniosków na realizację Programu „Opieka wytchnieniowa” − edycja 2023”.

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego pn.: "Prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Kłodzku przy ul. Szkolnej 8"
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Elżbieta Sułkowska
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Aneta Markowska-Hajduk
Autor ostatniej poprawki:   Aneta Markowska-Hajduk
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Aneta Markowska-Hajduk
Data wytworzenia informacji:  02.11.2022
Data wprowadzenia do BIP:  02.11.2022 10:00
Data weryfikacji:   02.11.2022 10:21
Data ostatniej zmiany:   29.12.2022 09:42 Rejestr zmian

Zarząd Powiatu Kłodzkiego ogłasza konkurs ofert na realizację zadania Powiatu Kłodzkiego z zakresu pomocy społecznej pn.: "Prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Kłodzku przy ul. Szkolnej 8".

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego pn.: "Prowadzenie na terenie powiatu kłodzkiego trzech placówek opiekuńczo - wychowawczych typu socjalizacyjnego"
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Bożena Rodowicz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Aneta Markowska-Hajduk
Autor ostatniej poprawki:   Aneta Markowska-Hajduk
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Aneta Markowska-Hajduk
Data wytworzenia informacji:  31.10.2022
Data wprowadzenia do BIP:  31.10.2022 14:41
Data weryfikacji:   31.10.2022 14:47
Data ostatniej zmiany:   16.12.2022 15:00 Rejestr zmian

Zarząd Powiatu Kłodzkiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego powiatu kłodzkiego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pn.: "Prowadzenie na terenie powiatu kłodzkiego trzech placówek opiekuńczo - wychowawczych typu socjalizacyjnego".

Ogłoszenie naboru i powołanie Komisji Rekrutacyjnej na wolne stanowisko pracy: Referent ds. rodzinnej pieczy zastępczej
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Elżbieta Sułkowska
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Elżbieta Sułkowska
Autor ostatniej poprawki:   Elżbieta Sułkowska
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Elżbieta Sułkowska
Data wytworzenia informacji:  20.10.2022
Data wprowadzenia do BIP:  20.10.2022 14:14
Data weryfikacji:   20.10.2022 14:14
Data ostatniej zmiany:   04.11.2022 13:30 Rejestr zmian

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Klodzku ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: Referent ds. rodzinnej pieczy zastępczej.

Ogłoszenie naboru członków Komisji konkursowych
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Elżbieta Sułkowska
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Elżbieta Sułkowska
Autor ostatniej poprawki:   Elżbieta Sułkowska
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Aneta Markowska-Hajduk
Data wytworzenia informacji:  18.10.2022
Data wprowadzenia do BIP:  18.10.2022 08:21
Data weryfikacji:   18.10.2022 08:22
Data ostatniej zmiany:   18.10.2022 08:22 Rejestr zmian

Zarząd Powiatu Kłodzkiego ogłasza nabór członków Komisji konkursowych do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych powiatu kłodzkiego w zakresie: wspierania osób niepełnosprawnych, pieczy zastępczej oraz pomocy społecznej w roku 2022 i 2023

Ogłoszenie naboru i powołanie Komisji Rekrutacyjnej na wolne stanowisko pracy: Podinspektor ds. windykacji
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Elżbieta Sułkowska
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Elżbieta Sułkowska
Autor ostatniej poprawki:   Elżbieta Sułkowska
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Elżbieta Sułkowska
Data wytworzenia informacji:  23.09.2022
Data wprowadzenia do BIP:  23.09.2022 14:22
Data weryfikacji:   23.09.2022 14:22
Data ostatniej zmiany:   07.10.2022 15:09 Rejestr zmian

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: Podinspektor ds. windykacji w Zespole do spraw Obsługi Finansowej.

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy: Pedagog w Zespole ds. rodzinnej pieczy zastępczej
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Elżbieta Sułkowska
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Aneta Markowska-Hajduk
Autor ostatniej poprawki:   Aneta Markowska-Hajduk
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Elżbieta Sułkowska
Data wytworzenia informacji:  20.09.2022
Data wprowadzenia do BIP:  20.09.2022 14:31
Data weryfikacji:   20.09.2022 14:32
Data ostatniej zmiany:   11.10.2022 12:43 Rejestr zmian

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: Pedagog w Zespole ds. rodzinnej pieczy zastępczej.

KOMUNIKAT W SPRAWIE NABORU WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE W RAMACH PROGRAMU "AKTYWNY SAMORZĄD" - MODUŁ II - SEMESTR ZIMOWY ROKU AKADEMICKIEGO 2022/2023
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Teresa Ludwin
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Aneta Markowska-Hajduk
Autor ostatniej poprawki:   Aneta Markowska-Hajduk
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Aneta Markowska-Hajduk
Data wytworzenia informacji:  29.08.2022
Data wprowadzenia do BIP:  29.08.2022 11:35
Data weryfikacji:   29.08.2022 11:37
Data ostatniej zmiany:   29.08.2022 11:37 Rejestr zmian

Komunikat w sprawie naboru wniosków w ramach programu "Aktywny samorząd" - Moduł II - semestr zimowy roku akademickiego 2022/2023.

Ogłoszenie naboru i powołanie Komisji Rekrutacyjnej na wolne stanowisko pracy: Pedagog
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Elżbieta Sułkowska
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Elżbieta Sułkowska
Autor ostatniej poprawki:   Elżbieta Sułkowska
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Elżbieta Sułkowska
Data wytworzenia informacji:  29.08.2022
Data wprowadzenia do BIP:  29.08.2022 09:55
Data weryfikacji:   29.08.2022 09:57
Data ostatniej zmiany:   15.09.2022 13:11 Rejestr zmian

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: Pedagog w Zespole do spraw rodzinnej pieczy zastępczej.

OGŁOSZENIE STAROSTY KŁODZKIEGO W SPRAWIE ZGŁASZANIA KANDYDATÓW NA CZŁONKA POWIATOWEJ SPOŁECZNEJ RADY DO SPRAW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W KŁODZKU
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Krzysztof Popiel
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Aneta Markowska-Hajduk
Autor ostatniej poprawki:   Aneta Markowska-Hajduk
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Aneta Markowska-Hajduk
Data wytworzenia informacji:  21.07.2022
Data wprowadzenia do BIP:  21.07.2022 08:05
Data weryfikacji:   21.07.2022 08:07
Data ostatniej zmiany:   25.08.2022 14:23 Rejestr zmian
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy: Referent ds. usamodzielnień
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Elżbieta Sułkowska
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Aneta Markowska-Hajduk
Autor ostatniej poprawki:   Aneta Markowska-Hajduk
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Elżbieta Sułkowska
Data wytworzenia informacji:  02.06.2022
Data wprowadzenia do BIP:  02.06.2022 12:49
Data weryfikacji:   02.06.2022 12:49
Data ostatniej zmiany:   15.06.2022 10:08 Rejestr zmian

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: Referent ds. usamodzielnień.

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy: Referent ds. rodzinnej pieczy zastępczej
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Elżbieta Sułkowska
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Aneta Markowska-Hajduk
Autor ostatniej poprawki:   Aneta Markowska-Hajduk
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Elżbieta Sułkowska
Data wytworzenia informacji:  02.06.2022
Data wprowadzenia do BIP:  02.06.2022 12:47
Data weryfikacji:   02.06.2022 12:47
Data ostatniej zmiany:   15.06.2022 14:59 Rejestr zmian

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: Referent ds. rodzinnej pieczy zastępczej.

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy: Referent ds. pieczy zastępczej
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Elżbieta Sułkowska
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Aneta Markowska-Hajduk
Autor ostatniej poprawki:   Aneta Markowska-Hajduk
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Elżbieta Sułkowska
Data wytworzenia informacji:  02.06.2022
Data wprowadzenia do BIP:  02.06.2022 12:42
Data weryfikacji:   02.06.2022 12:45
Data ostatniej zmiany:   15.06.2022 14:59 Rejestr zmian

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: Referent ds. pieczy zastępczej.

Sprawozdanie finansowe za rok 2021
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Magdalena Macioszek
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Aneta Markowska-Hajduk
Autor ostatniej poprawki:   Aneta Markowska-Hajduk
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Aneta Markowska-Hajduk
Data wytworzenia informacji:  09.05.2022
Data wprowadzenia do BIP:  09.05.2022 12:31
Data weryfikacji:   09.05.2022 12:31
Data ostatniej zmiany:   09.05.2022 12:31 Rejestr zmian
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych obejmujących działalność w zakresie społecznej integracji osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Kłodzkiego
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Michał Gołdas
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Aneta Markowska-Hajduk
Autor ostatniej poprawki:   Aneta Markowska-Hajduk
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Aneta Markowska-Hajduk
Data wytworzenia informacji:  04.05.2022
Data wprowadzenia do BIP:  04.05.2022 13:31
Data weryfikacji:   04.05.2022 13:32
Data ostatniej zmiany:   05.07.2022 09:53 Rejestr zmian

Zarząd Powiatu Kłodzkiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2022 zadań publicznych obejmujących działalność w zakresie integracji społecznej osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Kłodzkiego.