Serwis wykorzystuje pliki cookies » szczegóły
wersja dla niedowidzących Wersja dla niedowidzącychmapa strony Mapa strony
Kliknij, aby przejść na Stronę Główną Biuletynu Informacji Publicznej Kliknij, aby przejść na Stronę Podmiotową Biuletynu Informacji Publicznej
 

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Strona internetowa instytucji: http://pcpr.bip.klodzko.pl

Strona główna BIP: www.bip.gov.pl

 
 

KOMUNIKATY

Dane adresowe - strona główna Biuletynu Informacji Publicznej

Powiększ tekst Pomniejsz tekst
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem Nr 24/2017 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia dodatkowych dni wolnych od pracy w 2018 roku w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku, 30 marca 2018 r. (Wielki Piatek) jest dla pracowników PCPR dniem wolnym od pracy za dzień 6 stycznia 2018 r. przypadający w sobotę.

REKRUTACJA UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU
"BĄDŹ AKTYWNY"

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, iż do dnia 30 września 2017 r.

prowadzona będzie rekrutacja uczestników do I edycji projektu "Bądź aktywny"

współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków

Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020

Oś priorytetowa 9 - Włączenie  społeczne

Działanie 9.1 Aktywna integracja

Poddziałanie 9.1.1 Aktywna integracja – konkursy horyzontalne

 

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby, które:

 • są zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,
 • są w wieku:

 - osoby niepełnosprawne: 18 – 65 lat

 - wychowankowie pieczy zastępczej: 15 – 25 lat

 • mieszkają na terenie powiatu kłodzkiego,
 • są bierne zawodowo,
 • korzystają lub korzystały ze wsparcia PCPR w Kłodzku.

 

Ze wsparcia w ramach I edycji projektu skorzysta łącznie 45 osób, w tym:

 • 33 osoby niepełnosprawne,
 • 12 wychowanków pieczy zastępczej.

 

Uczestnicy projektu skorzystają z następujących bezpłatnych form wsparcia:

 • specjalistyczne poradnictwo o charakterze prawnym, rodzinnym i psychologicznym,
 • treningi kompetencji i umiejętności społecznych,
 • treningi kompetencji życiowych i umiejętności społeczno - zawodowych,
 • wsparcie brokera edukacyjnego,
 • kursy i szkolenia umożliwiające nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji i kompetencji zawodowych,
 • terapia psychologiczna, rodzinna lub psychospołeczna,
 • wyjazd rehabilitacyjny.

 

Wypełniony formularz rekrutacyjny należy złożyć w sekretariacie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku, ul. Kościuszki 2 lub przesłać drogą pocztową na adres PCPR -
 w terminie do 30 września 2017 r.

Formularz rekrutacyjny dostępny jest w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku, ul. Kościuszki 2, w godz. urzędowania: 7.30 - 15.30. Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji uzyskać można pod nr telefonu: 74 865 81 79.

        

 

Dane adresowe Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku:

 

ul. Kościuszki 2,

57-300 Kłodzko

Numery telefonów:

748658179   Centrala, Sekretariat; Zespół ds. rodzinnej pieczy zastępczej

746609622   Fax

746609612   Zastępca Dyrektora

746609613   Zespół ds. Realizacji Projektu "Aktywny Samorząd"  

746609615   Zespół ds. Obsługi Finansowej

746609620, 746609610 Zespół ds. Pieczy Zastępczej

748671806  Zespół ds. usamodzielnień i odpłatności za pobyt w pieczy zastępczej 

746609616, 746609617 Zespół ds. Rehab. Zawod. i Społ. Os. Niepełn.

748658260   Likwidacja barier architektonicznych;

748672785   Stanowisko ds. DPS

748673130   Zespół ds. kontroli

746609621   Kierownik Zespołu ds. Organizacyjnych i Pomocy Społecznej

 

 

 


Godziny urzędowania:

od poniedziałku do piątku

od godz. 7.30 do godz. 15.30


Adres redakcji BIP:

ul. Kościuszki 2,

57-300 Kłodzko

tel. 748658179

 

 

ORGANIZATOR RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ

Uprzejmie informujemy, że od dnia 1 stycznia 2017 r. zadania Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej wykonuje Zespół ds. rodzinnej pieczy zastępczej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku przy ul. Kościuszki 2; nr tel. 74 660 96 18

 

OŚRODEK INTERWENCJI KRYZYSOWEJ

Uprzejmie informujemy, że Ośrodek Interwencji Kryzysowej prowadzony jest przez Towarzystwo Społeczne "RAZEM".

Aktualny adres Ośrodka Interwencji Kryzysowej:

57- 300 Kłodzko, ul. Grottgera 8

nr tel.: 74 8658658 

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Elżbieta Sułkowska
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Elżbieta Sułkowska
Autor ostatniej poprawki:   Elżbieta Sułkowska
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Elżbieta Sułkowska
ilość wyświetleń:   80713
data wytworzenia informacji:  17.12.2010
data wprowadzenia do BIP:  17.12.2010 13:00
data weryfikacji:   17.12.2010 13:00
data ostatniej zmiany:   05.03.2018 13:06 Rejestr zmian

[ wersja do wydruku ]