Informacje nt przetwarzania danych osobowych / plików cookies: » szczegóły

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) * Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

http://pcpr.bip.klodzko.pl
Strona główna BIP: gov.pl/bip
Strona główna instytucji: http://pcpr.bip.klodzko.pl
Dane podmiotu i komunikaty

Kategoria menu:Dane podmiotu i komunikaty

Komunikaty

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku poszukuje osób, które zechcą podjąć się sprawowania funkcji rodziny zastępczej.

Wykonywanie takich funkcji może być powierzone osobom, które:

-      dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej;

-      nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została im ograniczona ani zawieszona;

-      wypełniają obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego;

-      nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych;

-      są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem;

-      przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

-      zapewnią odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokajanie jego indywidualnych potrzeb;

-      nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo;

-      odbędą szkolenie zakończone wydaniem świadectwa jego ukończenia;

-      odbędą szkolenie zakończone wydaniem świadectwa jego ukończenia;

-      posiadają stałe źródło utrzymania (w przypadku małżeństw warunek ten dotyczy co najmniej jednego z małżonków;

-      uzyskają pozytywną opinię o predyspozycjach i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej sporządzoną podczas wywiadu z psychologiem.

Wszystkich, którzy chcą pomóc dzieciom obdarowując je ciepłem domowego ogniska, zapraszamy do kontaktu z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku ul. Kościuszki 2 pokój nr 16

 Tel. 74 660 96 18

  http://pcpr.klodzko.pl/piecza-zastepcza


Autor:Paweł Solecki (2023.11.14 09:24)

Dane adresowe - strona główna Biuletynu Informacji Publicznej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

INFORMACJA

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku informuje, że od 1 stycznia 2021 r. Ośrodek Interwencji Kryzysowej funkcjonuje w tutejszej jednostce w godzinach od 7:30 do 18:00 nr telefonu 74 867-31-30, oraz pod numerem telefonu kom. 726 130 988.

Ośrodek Interwencji Kryzysowej zapewnia natychmiastową, bezpłatną oraz anonimową pomoc psychologiczną, terapeutyczną oraz prawną osobom, które znalazły się w sytuacji kryzysowej (min. w sytuacji traumatycznej żałoby, w przypadku doświadczania przemocy fizycznej, psychicznej, seksualnej, w przypadku sytuacji utraty zdrowia, mienia lub pracy w wyniku np. kataklizmu, wypadku).

Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy współpracy z innymi instytucjami okołopomocowymi zapewnia krótkoterminowe schronienie i wsparcie ofiarom przemocy.Godziny urzędowania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku:

od poniedziałku do piątku

od godz. 7.30 do godz. 15.30


ul. Kościuszki 2,

57-300 Kłodzko

tel. 748658179

 

 

ORGANIZATOR RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ

Uprzejmie informujemy, że od dnia 1 stycznia 2017 r. zadania Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej wykonuje Zespół ds. rodzinnej pieczy zastępczej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku przy ul. Kościuszki 2; nr tel. 74 660 96 18

  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Aneta Markowska-Hajduk
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Aneta Markowska-Hajduk
Autor ostatniej poprawki:   Aneta Markowska-Hajduk
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Aneta Markowska-Hajduk
Data wprowadzenia do BIP:  17.12.2010 13:00
Data weryfikacji:   02.04.2024 09:49
Data ostatniej zmiany:   02.04.2024 09:49 Rejestr zmian