Informacje nt przetwarzania danych osobowych / plików cookies: » szczegóły

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) * Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

http://pcpr.bip.klodzko.pl
Strona główna BIP: gov.pl/bip
Strona główna instytucji: http://pcpr.bip.klodzko.pl
Dane podmiotu i komunikaty

Kategoria menu:Dane podmiotu i komunikaty

Komunikaty

Dane adresowe - strona główna Biuletynu Informacji Publicznej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

INFORMACJA

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku informuje, że od 1 stycznia 2021 r. Ośrodek Interwencji Kryzysowej funkcjonuje w tutejszej jednostce w godzinach od 7:30 do 18:00 nr telefonu 74 867-31-30, oraz pod numerem telefonu kom. 726 130 988.

Ośrodek Interwencji Kryzysowej zapewnia natychmiastową, bezpłatną oraz anonimową pomoc psychologiczną, terapeutyczną oraz prawną osobom, które znalazły się w sytuacji kryzysowej (min. w sytuacji traumatycznej żałoby, w przypadku doświadczania przemocy fizycznej, psychicznej, seksualnej, w przypadku sytuacji utraty zdrowia, mienia lub pracy w wyniku np. kataklizmu, wypadku).

Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy współpracy z innymi instytucjami okołopomocowymi zapewnia krótkoterminowe schronienie i wsparcie ofiarom przemocy.


ORGANIZATOR RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ

Uprzejmie informujemy, że od dnia 1 stycznia 2017 r. zadania Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej wykonuje Zespół ds. rodzinnej pieczy zastępczej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku przy ul. Kościuszki 2; nr tel. 74 660 96 18Godziny urzędowania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku:

od poniedziałku do piątku

od godz. 7.30 do godz. 15.30


Adres redakcji BIP:

ul. Kościuszki 2,

57-300 Kłodzko

tel. 748658179

 Administrator BIP: Elżbieta Sułkowska (e.sulkowska@pcpr.klodzko.pl)

 


  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Paweł Solecki
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Paweł Solecki
Autor ostatniej poprawki:   Paweł Solecki
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Paweł Solecki
Data wprowadzenia do BIP:  17.12.2010 13:00
Data weryfikacji:   28.06.2024 11:57
Data ostatniej zmiany:   28.06.2024 11:57 Rejestr zmian