Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) * Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

http://pcpr.bip.klodzko.pl
Strona główna BIP: gov.pl/bip
Strona główna instytucji: http://pcpr.bip.klodzko.pl

Kategoria menu:Akty prawne


|7|
Spis informacji publicznych (7)
Zarządzenie Nr 115/2011 Starosty Kłodzkiego z dnia 30 grudnia 2011 r.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Jacek Kubicki
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Elżbieta Sułkowska
Autor ostatniej poprawki:   Aneta Markowska-Hajduk
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Elżbieta Sułkowska
Data wytworzenia informacji:  06.03.2012
Data weryfikacji:   18.10.2021 12:31
Data ostatniej zmiany:   18.10.2021 12:31 Rejestr zmian

Zarządzenie Nr 115/2011 Starosty Kłodzkiego z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie wyznaczenia organizatora rodzinnej pieczy zastępczej.

Zarządzenie nr 6 Starosty Kłodzkiego z dnia 13 stycznia 2012 r.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Jacek Kubicki
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Elżbieta Sułkowska
Autor ostatniej poprawki:   Aneta Markowska-Hajduk
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Elżbieta Sułkowska
Data wytworzenia informacji:  06.03.2012
Data weryfikacji:   18.10.2021 12:30
Data ostatniej zmiany:   18.10.2021 12:30 Rejestr zmian

Zarządzenie Nr 6 Starosty Kłodzkiego z dnia 13 stycznia 2012 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego wydatku na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo- wychowawczej na terenie Powiatu Kłodzkiego w 2012 roku.

Zarządzenie Nr 21 Starosty Kłodzkiego z dnia 24 lutego 2012 r.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Jacek Kubicki
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Elżbieta Sułkowska
Autor ostatniej poprawki:   Aneta Markowska-Hajduk
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Elżbieta Sułkowska
Data wytworzenia informacji:  06.03.2012
Data weryfikacji:   18.10.2021 12:30
Data ostatniej zmiany:   18.10.2021 12:30 Rejestr zmian

Zarządzenie Nr 21 Starosty Kłodzkiego z dnia 24.02.2012 r. w sprawie uchylenia zarządzenia Nr 15/2010 z dnia 1 lutego 2010 r. w sprawie określenia zakresu niezbędnych wydatków związanych z potrzebami dziecka przyjmowanego do rodziny zastępczej.

Zarządzenie Nr 23/2012 Starosty Kłodzkiego z dnia 01.03.2012 r.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Jacek Kubicki
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Elżbieta Sułkowska
Autor ostatniej poprawki:   Aneta Markowska-Hajduk
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Elżbieta Sułkowska
Data wytworzenia informacji:  06.03.2012
Data weryfikacji:   18.10.2021 12:29
Data ostatniej zmiany:   18.10.2021 12:29 Rejestr zmian

Zarządzenie Nr 23/2012 Starosty Kłodzkiego z dnia 01.03.2012 r. w sprawie przyznawania środków finansowych na utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego, w którym jest prowadzony rodzinny dom dziecka lub rodzinie zastępczej zawodowej, w której umieszczono powyżej 3 dzieci.

Zarządzenie Nr 25/2012 Starosty kłodzkiego z dnia 05.03.2012 r.
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Jacek Kubicki
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Elżbieta Sułkowska
Autor ostatniej poprawki:   Aneta Markowska-Hajduk
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Elżbieta Sułkowska
Data wytworzenia informacji:  06.03.2012
Data weryfikacji:   18.10.2021 12:28
Data ostatniej zmiany:   18.10.2021 12:28 Rejestr zmian

Zarządzenie Nr 25/2012 Starosty Kłodzkiego z dnia 05.03.2012 r. w sprawie określenia zasad przyznawania środków finansowych na pokrycie kosztów związanych z remontem lub ze zmianą lokalu w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego, w którym prowadzony jest rodzinny dom dziecka.

Zarządzenie Nr 36/2012
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Jacek Kubicki
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Elżbieta Sułkowska
Autor ostatniej poprawki:   Aneta Markowska-Hajduk
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Elżbieta Sułkowska
Data wytworzenia informacji:  26.03.2012
Data weryfikacji:   18.10.2021 12:28
Data ostatniej zmiany:   18.10.2021 12:28 Rejestr zmian

Zarządzenie Nr 36/2012 Starosty Kłodzkiego z dnia 22.03.2012 r. w sprawie zasad zatrudniania i wynagradzania osoby zajmującej się opieką lub wychowaniem dzieci w rodzinnym domu dziecka oraz osoby do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich w rodzinnym domu dziecka, rodzinie zastępczęj zawodowej i rodzinie zastepczej niezawodowej.

Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej dla Powiatu Kłodzkiego na lata 2012- 2014
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Jacek Kubicki
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Elżbieta Sułkowska
Autor ostatniej poprawki:   Aneta Markowska-Hajduk
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Elżbieta Sułkowska
Data wytworzenia informacji:  05.09.2012
Data weryfikacji:   18.10.2021 12:25
Data ostatniej zmiany:   18.10.2021 12:25 Rejestr zmian