Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) * Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

http://pcpr.bip.klodzko.pl
Strona główna BIP: gov.pl/bip
Strona główna instytucji: http://pcpr.bip.klodzko.pl
Dane podmiotu i komunikaty

Kategoria menu:Dane podmiotu i komunikaty

Dane adresowe - strona główna Biuletynu Informacji Publicznej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

WAŻNA INFORMACJA

Informujemy, że z pracownikami Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku można kontaktować się:

- telefonicznie pod numerem telefonu 74 865 81 79,

- poprzez e- mail: pcpr@pcpr.klodzko.pl,

- lub ePUAP.


Komunikat w sprawie dołączania zleceń na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze do wniosków przy ubieganiu się o dofinansowanie ze środków PFRON.

PFRON informuje, że do wniosku o dofinansowanie do zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych składanego do właściwej terytorialnie samorządowej jednostki organizacyjnej szczebla powiatowego (najczęściej powiatowego centrum pomocy rodzinie) lub za pomocą systemu SOW (http://sow.pfron.org.pl/) należy dołączyć kopię/skan pełnego zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne (sekcje I-IV) uzyskaną od świadczeniodawcy, u którego dokonano zakupu (sklepu lub apteki). Z uwagi na sytuację epidemiologiczną, pacjenci korzystający z teleporad medycznych w placówkach podstawowej opieki zdrowotnej są przez lekarza informowani o numerze zlecenia, który przed dokonaniem zakupu przekazują świadczeniodawcy. Po przyjęciu zlecenia do realizacji lub po zrealizowaniu zlecenia (w zależności od konkretnej sytuacji) należy poinformować świadczeniodawcę o zamiarze złożenia wniosku o dofinansowanie ze środków PFRON. JST do rozpatrzenia wniosku wymaga dołączenia pełnego zlecenia, ponieważ każda z jego części zawiera odmienne informacje niezbędne do udzielenia dofinansowania. Świadczeniodawca winien dokonać wydruku wszystkich stron zlecenia klientom, którzy zadeklarują chęć ubiegania się o dofinansowanie ze środków PFRON. Funkcjonalność systemu informatycznego NFZ, którym posługują się świadczeniodawcy, została uzupełniona o możliwość wydruku pierwszej i drugiej sekcji zlecenia, by móc obsłużyć opisywaną potrzebę. Jednakże w świetle aktualnych uregulowań mogą wystąpić przypadki odmowy wydruku pełnej treści zlecenia przez świadczeniodawcę. W takiej sytuacji wnioskodawca winien poprosić o pisemną odmowę lub, jeżeli ma taką możliwość, zrealizować zlecenie u świadczeniodawcy, który podchodzi ze zrozumieniem do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

PFRON współpracuje z NFZ w zakresie integracji użytkowanego przez świadczeniodawców systemu eZWM z Systemem Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON (system SOW). Efektem współpracy będzie brak konieczności dołączania do wniosku kopii zlecenia przez wnioskodawców korzystających z system SOW. Wdrożenie rozwiązania planowane jest w trzecim kwartale bieżącego roku.


INFORMACJA

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku informuje, od 1 stycznia 2021 r. Ośrodek Interwencji Kryzysowej funkcjonuje w tutejszej jednostce w godzinach od 7:30 do 18:00 nr telefonu 74 867-31-30, oraz pod numerem telefonu kom. 726 130 988.

Ośrodek Interwencji Kryzysowej zapewnia natychmiastową, bezpłatną oraz anonimową pomoc psychologiczną, terapeutyczną oraz prawną osobom, które znalazły się w sytuacji kryzysowej (min. w sytuacji traumatycznej żałoby, w przypadku doświadczania przemocy fizycznej, psychicznej, seksualnej, w przypadku sytuacji utraty zdrowia, mienia lub pracy w wyniku np. kataklizmu, wypadku).

Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy współpracy z innymi instytucjami okołopomocowymi zapewnia krótkoterminowe schronienie i wsparcie ofiarom przemocy.

 

Godziny urzędowania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku:

od poniedziałku do piątku

od godz. 7.30 do godz. 15.30


ul. Kościuszki 2,

57-300 Kłodzko

tel. 748658179

ORGANIZATOR RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ

Uprzejmie informujemy, że od dnia 1 stycznia 2017 r. zadania Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej wykonuje Zespół ds. rodzinnej pieczy zastępczej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku przy ul. Kościuszki 2; nr tel. 74 660 96 18


Godziny urzędowania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku:

od poniedziałku do piątku

od godz. 7.30 do godz. 15.30


ul. Kościuszki 2,

57-300 Kłodzko

tel. 748658179

 

 

ORGANIZATOR RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ

Uprzejmie informujemy, że od dnia 1 stycznia 2017 r. zadania Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej wykonuje Zespół ds. rodzinnej pieczy zastępczej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku przy ul. Kościuszki 2; nr tel. 74 660 96 18

  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Elżbieta Sułkowska
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Elżbieta Sułkowska
Autor ostatniej poprawki:   Elżbieta Sułkowska
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Elżbieta Sułkowska
Data wytworzenia informacji:  20.12.2020
Data wprowadzenia do BIP:  17.12.2010 13:00
Data weryfikacji:   01.09.2023 10:38
Data ostatniej zmiany:   01.09.2023 10:38 Rejestr zmian