Informacje nt przetwarzania danych osobowych / plików cookies: » szczegóły

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) * Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

http://pcpr.bip.klodzko.pl
Strona główna BIP: gov.pl/bip
Strona główna instytucji: http://pcpr.bip.klodzko.pl

Kategoria menu:ZAMÓWIENIA PUBLICZNE


|8|
Spis informacji publicznych (8)
Ogłoszenie o zamówieniu - świadczenie usług przez koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w 2024 roku
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Elżbieta Sułkowska
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Aneta Markowska-Hajduk
Autor ostatniej poprawki:   Aneta Markowska-Hajduk
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Elżbieta Sułkowska
Data wytworzenia informacji:  27.11.2023
Data wprowadzenia do BIP:  27.11.2023 14:31
Data weryfikacji:   27.11.2023 14:31
Data ostatniej zmiany:   27.11.2023 14:33 Rejestr zmian

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług przez 11 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2023 r., poz. 1426 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą” dla 165 rodzin zastępczych/rodzinnych domów dziecka na terenie powiatu kłodzkiego w terminie od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.

Ogłoszenie o zamówieniu - świadczenie usług przez koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w 2023 roku
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Elżbieta Sułkowska
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Aneta Markowska-Hajduk
Autor ostatniej poprawki:   Aneta Markowska-Hajduk
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Elżbieta Sułkowska
Data wytworzenia informacji:  01.12.2022
Data wprowadzenia do BIP:  01.12.2022 11:46
Data weryfikacji:   01.12.2022 11:46
Data ostatniej zmiany:   01.12.2022 11:46 Rejestr zmian

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług przez 11 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2022 r., poz. 447 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą” dla 165 rodzin zastępczych/rodzinnych domów dziecka na terenie powiatu kłodzkiego w terminie od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

Zamówienie nr: PCPR.ZOPS.210.8.2022

Kategoria CPV: 85000000-9 Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022 Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Ewelina Ubik
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Aneta Markowska-Hajduk
Autor ostatniej poprawki:   Aneta Markowska-Hajduk
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Aneta Markowska-Hajduk
Data wytworzenia informacji:  21.01.2022
Data wprowadzenia do BIP:  21.01.2022 14:51
Data weryfikacji:   21.01.2022 14:52
Data ostatniej zmiany:   21.01.2022 14:52 Rejestr zmian

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022 Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku.

Ogłoszenie o zamówieniu - świadczenie usług przez koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Elżbieta Sułkowska
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Aneta Markowska-Hajduk
Autor ostatniej poprawki:   Aneta Markowska-Hajduk
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Aneta Markowska-Hajduk
Data wytworzenia informacji:  02.12.2021
Data wprowadzenia do BIP:  02.12.2021 14:41
Data weryfikacji:   02.12.2021 14:43
Data ostatniej zmiany:   02.12.2021 14:43 Rejestr zmian

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji (art. 275 pkt.1) na świadczenie usług przez 14 Koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2020 r., poz. 821 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą” dla 210 rodzin zastępczych/ rodzinnych domów dziecka na terenie powiatu kłodzkiego w terminie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.

Roczny plan zamówień publicznych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku na 2019 rok
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Ewelina Ubik
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Aneta Markowska-Hajduk
Autor ostatniej poprawki:   Aneta Markowska-Hajduk
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Aneta Markowska-Hajduk
Data wytworzenia informacji:  22.01.2019
Data wprowadzenia do BIP:  22.01.2019 13:57
Data weryfikacji:   20.10.2021 13:41
Data ostatniej zmiany:   20.10.2021 13:41 Rejestr zmian

Roczny plan zamówień publicznych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku na 2019 rok.

Roczny plan zamówień publicznych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku na rok 2020
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Ewelina Ubik
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Aneta Markowska-Hajduk
Autor ostatniej poprawki:   Aneta Markowska-Hajduk
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Aneta Markowska-Hajduk
Data wytworzenia informacji:  20.01.2020
Data wprowadzenia do BIP:  20.01.2020 13:49
Data weryfikacji:   20.10.2021 13:40
Data ostatniej zmiany:   20.10.2021 13:40 Rejestr zmian

Roczny plan zamówień publicznych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Klodzku na rok 2020.

Roczny plan zamówień publicznych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku na rok 2021
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Ewelina Ubik
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Elżbieta Sułkowska
Autor ostatniej poprawki:   Aneta Markowska-Hajduk
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Elżbieta Sułkowska
Data wytworzenia informacji:  29.01.2021
Data wprowadzenia do BIP:  29.01.2021 15:11
Data weryfikacji:   20.10.2021 13:40
Data ostatniej zmiany:   20.10.2021 13:40 Rejestr zmian

Informacja w załączeniu.

Roczny plan zamówień publicznych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku na rok 2018
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Ewelina Ubik
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Elżbieta Sułkowska
Autor ostatniej poprawki:   Aneta Markowska-Hajduk
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Elżbieta Sułkowska
Data wytworzenia informacji:  15.02.2018
Data wprowadzenia do BIP:  27.02.2018 15:18
Data weryfikacji:   20.10.2021 13:39
Data ostatniej zmiany:   20.10.2021 13:39 Rejestr zmian

Roczny plan zamówień publicznych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku na 2018 rok