Informacje nt przetwarzania danych osobowych / plików cookies: » szczegóły

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) * Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

http://pcpr.bip.klodzko.pl
Strona główna BIP: gov.pl/bip
Strona główna instytucji: http://pcpr.bip.klodzko.pl

Kategoria menu:Konkursy


|13|
Spis informacji publicznych (13)
Ogłoszenie naboru na członków Komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację w 2024 r. zadań publicznych w zakresie rehabilitacji zawodowej i społ. oraz społ. integracji osób niepełnosprawnych
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Michał Gołdas
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Aneta Markowska-Hajduk
Autor ostatniej poprawki:   Aneta Markowska-Hajduk
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Aneta Markowska-Hajduk
Data wytworzenia informacji:  07.05.2024
Data wprowadzenia do BIP:  07.05.2024 09:53
Data weryfikacji:   07.05.2024 09:54
Data ostatniej zmiany:   07.05.2024 10:25 Rejestr zmian

Zarząd Powiatu Kłodzkiego ogłasza nabór na członków Komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację w 2024 r. zadań publicznych w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych z terenu powiatu kłodzkiego oraz w otwartym konkursie ofert na realizację w 2024 r. zadań publicznych obejmujących działalność w zakresie społecznej integracji osób niepełnosprawnych z terenu powiatu kłodzkiego.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2024 zadań publicznych obejmujących działalność w zakresie społecznej integracji osób niepełnosprawnych z terenu powiatu kłodzkiego
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Michał Gołdas
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Aneta Markowska-Hajduk
Autor ostatniej poprawki:   Aneta Markowska-Hajduk
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Aneta Markowska-Hajduk
Data wytworzenia informacji:  07.05.2024
Data wprowadzenia do BIP:  07.05.2024 09:49
Data weryfikacji:   07.05.2024 09:50
Data ostatniej zmiany:   05.06.2024 14:58 Rejestr zmian

Zarząd Powiatu Kłodzkiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2024 zadań publicznych obejmujących działalność w zakresie społecznej integracji osób niepełnosprawnych z terenu powiatu kłodzkiego.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2024 zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych z terenu powiatu kłodzkiego
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Michał Gołdas
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Aneta Markowska-Hajduk
Autor ostatniej poprawki:   Aneta Markowska-Hajduk
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Aneta Markowska-Hajduk
Data wytworzenia informacji:  07.05.2024
Data wprowadzenia do BIP:  07.05.2024 09:44
Data weryfikacji:   07.05.2024 09:45
Data ostatniej zmiany:   05.06.2024 14:58 Rejestr zmian

Zarząd Powiatu Kłodzkiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2024 zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych z terenu powiatu kłodzkiego.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn.: "Prowadzenie na terenie powiatu kłodzkiego trzech placówek opiekuńczo - wychowawczych typu socjalizacyjnego"
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Michał Gołdas
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Aneta Markowska-Hajduk
Autor ostatniej poprawki:   Aneta Markowska-Hajduk
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Elżbieta Sułkowska
Data wytworzenia informacji:  14.11.2023
Data wprowadzenia do BIP:  14.11.2023 10:51
Data weryfikacji:   14.11.2023 10:55
Data ostatniej zmiany:   28.12.2023 10:59 Rejestr zmian

Zarząd Powiatu Kłodzkiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego powiatu kłodzkiego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pn.: "Prowadzenie na terenie powiatu kłodzkiego trzech placówek opiekuńczo - wychowawczych typu socjalizacyjnego".

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2023 zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych z terenu powiatu kłodzkiego
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Michał Gołdas
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Aneta Markowska-Hajduk
Autor ostatniej poprawki:   Aneta Markowska-Hajduk
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Elżbieta Sułkowska
Data wytworzenia informacji:  08.05.2023
Data wprowadzenia do BIP:  08.05.2023 08:34
Data weryfikacji:   08.05.2023 08:36
Data ostatniej zmiany:   27.06.2023 08:04 Rejestr zmian

Zarząd Powiatu Kłodzkiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2023 zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych z terenu powiatu kłodzkiego.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2023 zadań publicznych obejmujących działalność w zakresie społecznej integracji osób niepełnosprawnych z terenu powiatu kłodzkiego
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Michał Gołdas
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Aneta Markowska-Hajduk
Autor ostatniej poprawki:   Aneta Markowska-Hajduk
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Elżbieta Sułkowska
Data wytworzenia informacji:  08.05.2023
Data wprowadzenia do BIP:  08.05.2023 08:26
Data weryfikacji:   08.05.2023 08:30
Data ostatniej zmiany:   27.06.2023 08:03 Rejestr zmian

Zarząd Powiatu Kłodzkiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2023 zadań publicznych obejmujących działalność w zakresie społecznej integracji osób niepełnosprawnych z terenu powiatu kłodzkiego.

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego pn.: "Prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Kłodzku przy ul. Szkolnej 8"
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Elżbieta Sułkowska
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Aneta Markowska-Hajduk
Autor ostatniej poprawki:   Aneta Markowska-Hajduk
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Aneta Markowska-Hajduk
Data wytworzenia informacji:  02.11.2022
Data wprowadzenia do BIP:  02.11.2022 10:00
Data weryfikacji:   02.11.2022 10:21
Data ostatniej zmiany:   29.12.2022 09:42 Rejestr zmian

Zarząd Powiatu Kłodzkiego ogłasza konkurs ofert na realizację zadania Powiatu Kłodzkiego z zakresu pomocy społecznej pn.: "Prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Kłodzku przy ul. Szkolnej 8".

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Kłodzkiego
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Michał Gołdas
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Elżbieta Sułkowska
Autor ostatniej poprawki:   Elżbieta Sułkowska
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Elżbieta Sułkowska
Data wytworzenia informacji:  12.05.2021
Data wprowadzenia do BIP:  12.05.2021 13:19
Data weryfikacji:   12.05.2021 13:21
Data ostatniej zmiany:   24.06.2021 12:01 Rejestr zmian

Zarząd Powiatu Kłodzkiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Kłodzkiego.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych obejmujących działalność w zakresie społecznej integracji osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Kłodzkiego
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Michał Gołdas
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Elżbieta Sułkowska
Autor ostatniej poprawki:   Elżbieta Sułkowska
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Elżbieta Sułkowska
Data wytworzenia informacji:  12.05.2021
Data wprowadzenia do BIP:  12.05.2021 13:08
Data weryfikacji:   12.05.2021 13:12
Data ostatniej zmiany:   24.06.2021 12:03 Rejestr zmian

Zarząd Powiatu Kłodzkiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2021 zadań publicznych obejmujących działalność w zakresie społecznej integracji osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Kłodzkiego.

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania powiatu kłodzkiego pod nazwą Prowadzenie na terenie powiatu kłodzkiego trzech placówek opiekuńczo- wychowawczych typu socjalizacyjnego
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Bożena Rodowicz
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Elżbieta Sułkowska
Autor ostatniej poprawki:   Aneta Markowska-Hajduk
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Elżbieta Sułkowska
Data wytworzenia informacji:  07.10.2020
Data wprowadzenia do BIP:  07.10.2020 15:18
Data weryfikacji:   07.10.2020 15:21
Data ostatniej zmiany:   24.11.2020 14:37 Rejestr zmian

Zarząd Powiatu Kłodzkiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania powiatu kłodzkiego pn.: "Prowadzenie na terenie powiatu kłodzkiego trzech placówek opiekuńczo- wychowawczych typu socjalizacyjnego".

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania Powiatu Kłodzkiego z zakresu pomocy społecznej- Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie- koedukacyjny (100 miejsc)
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Elżbieta Sułkowska
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Elżbieta Sułkowska
Autor ostatniej poprawki:   Elżbieta Sułkowska
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Elżbieta Sułkowska
Data wytworzenia informacji:  23.10.2019
Data wprowadzenia do BIP:  23.10.2019 13:09
Data weryfikacji:   23.10.2019 13:10
Data ostatniej zmiany:   18.12.2019 10:57 Rejestr zmian

Zarząd Powiatu Kłodzkiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania Powiatu Kłodzkiego z zakresu pomocy społecznej- Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie- koedukacyjny (100 miejsc).

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania Powiatu Kłodzkiego z zakresu pomocy społecznej- Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie- chłopców (50 miejsc)
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Elżbieta Sułkowska
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Elżbieta Sułkowska
Autor ostatniej poprawki:   Elżbieta Sułkowska
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Elżbieta Sułkowska
Data wytworzenia informacji:  23.10.2019
Data wprowadzenia do BIP:  23.10.2019 13:01
Data weryfikacji:   23.10.2019 13:03
Data ostatniej zmiany:   18.12.2019 11:06 Rejestr zmian

Zarząd Powiatu Kłodzkiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania Powiatu Kłodzkiego z zakresu pomocy społecznej- Prowadzenie Domu Pomocy Spolęcznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie- chłopców (50 miejsc). 

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania Powiatu Kłodzkiego z zakresu pomocy społecznej- Prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Kłodzku przy ul. Szkolnej 8
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Elżbieta Sułkowska
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Elżbieta Sułkowska
Autor ostatniej poprawki:   Elżbieta Sułkowska
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Elżbieta Sułkowska
Data wytworzenia informacji:  23.10.2019
Data wprowadzenia do BIP:  23.10.2019 12:55
Data weryfikacji:   23.10.2019 12:58
Data ostatniej zmiany:   03.01.2020 14:47 Rejestr zmian

Zarząd Powiatu Kłodzkiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania Powiatu Kłodzkiego z zakresu pomocy społecznej- Prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Kłodzku przy ul. Szkolnej 8.