Informacje nt przetwarzania danych osobowych / plików cookies: » szczegóły

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) * Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

http://pcpr.bip.klodzko.pl
Strona główna BIP: gov.pl/bip
Strona główna instytucji: http://pcpr.bip.klodzko.pl

Kategoria menu:Aktualności


|13|
Spis informacji publicznych (13)
Informacja dotycząca "Programu wyrównywania różnic między regionami III" w 2023 roku
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Krzysztof Popiel
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Aneta Markowska-Hajduk
Autor ostatniej poprawki:   Aneta Markowska-Hajduk
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Aneta Markowska-Hajduk
Data wytworzenia informacji:  24.11.2022
Data wprowadzenia do BIP:  24.11.2022 08:35
Data weryfikacji:   24.11.2022 08:37
Data ostatniej zmiany:   24.11.2022 08:37 Rejestr zmian

Informacja dotycząca "Programu wyrównywania różnic między regionami III" w 2023 roku

Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłasza nabór wniosków w ramach Programu "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2023
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Elżbieta Sułkowska
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Aneta Markowska-Hajduk
Autor ostatniej poprawki:   Aneta Markowska-Hajduk
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Aneta Markowska-Hajduk
Data wytworzenia informacji:  03.11.2022
Data wprowadzenia do BIP:  03.11.2022 08:51
Data weryfikacji:   03.11.2022 08:52
Data ostatniej zmiany:   03.11.2022 08:52 Rejestr zmian

Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłasza nabór wniosków na realizację Programu „Opieka wytchnieniowa” − edycja 2023”.

Ogłoszenie naboru członków Komisji konkursowych
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Elżbieta Sułkowska
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Elżbieta Sułkowska
Autor ostatniej poprawki:   Elżbieta Sułkowska
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Aneta Markowska-Hajduk
Data wytworzenia informacji:  18.10.2022
Data wprowadzenia do BIP:  18.10.2022 08:21
Data weryfikacji:   18.10.2022 08:22
Data ostatniej zmiany:   18.10.2022 08:22 Rejestr zmian

Zarząd Powiatu Kłodzkiego ogłasza nabór członków Komisji konkursowych do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych powiatu kłodzkiego w zakresie: wspierania osób niepełnosprawnych, pieczy zastępczej oraz pomocy społecznej w roku 2022 i 2023

OGŁOSZENIE STAROSTY KŁODZKIEGO W SPRAWIE ZGŁASZANIA KANDYDATÓW NA CZŁONKA POWIATOWEJ SPOŁECZNEJ RADY DO SPRAW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W KŁODZKU
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Krzysztof Popiel
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Aneta Markowska-Hajduk
Autor ostatniej poprawki:   Aneta Markowska-Hajduk
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Aneta Markowska-Hajduk
Data wytworzenia informacji:  21.07.2022
Data wprowadzenia do BIP:  21.07.2022 08:05
Data weryfikacji:   21.07.2022 08:07
Data ostatniej zmiany:   25.08.2022 14:23 Rejestr zmian
Zapytanie ofertowe w sprawie programu korekcyjno - edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Małgorzata Obstarczyk
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Aneta Markowska-Hajduk
Autor ostatniej poprawki:   Aneta Markowska-Hajduk
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Aneta Markowska-Hajduk
Data wytworzenia informacji:  14.04.2022
Data wprowadzenia do BIP:  14.04.2022 11:14
Data weryfikacji:   14.04.2022 11:16
Data ostatniej zmiany:   14.04.2022 11:16 Rejestr zmian
Informacja dotycząca "Programu wyrównywania różnic między regionami III" w 2022 roku
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Krzysztof Popiel
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Aneta Markowska-Hajduk
Autor ostatniej poprawki:   Aneta Markowska-Hajduk
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Aneta Markowska-Hajduk
Data wytworzenia informacji:  02.12.2021
Data wprowadzenia do BIP:  02.12.2021 09:57
Data weryfikacji:   02.12.2021 09:57
Data ostatniej zmiany:   02.12.2021 09:57 Rejestr zmian

Informacja dotycząca "Programu wyrównywania różnic między regionami III" w 2022 roku.

Informacja dotycząca "Programu wyrównywania różnic między regionami III" w 2021 roku
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Krzysztof Popiel
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Aneta Markowska-Hajduk
Autor ostatniej poprawki:   Aneta Markowska-Hajduk
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Aneta Markowska-Hajduk
Data wytworzenia informacji:  30.11.2020
Data wprowadzenia do BIP:  30.11.2020 12:21
Data weryfikacji:   30.11.2020 12:23
Data ostatniej zmiany:   30.11.2020 12:23 Rejestr zmian

Informacja dotycząca "Programu wyrównywania różnic między regionami III" w 2021 roku oraz terminu naboru wniosków.

Informacja odnośnie zaprzestania wykonywania działalności polegającej na organizowaniu turnusu rehabilitacyjnego
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Krzysztof Popiel
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Aneta Markowska-Hajduk
Autor ostatniej poprawki:   Aneta Markowska-Hajduk
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Aneta Markowska-Hajduk
Data wytworzenia informacji:  09.11.2020
Data wprowadzenia do BIP:  09.11.2020 11:32
Data weryfikacji:   09.11.2020 11:33
Data ostatniej zmiany:   09.11.2020 11:33 Rejestr zmian

Informacja Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej odnośnie czasowego zaprzestania wykonywania działalności polegającej na organizowaniu turnusu rehabilitacyjnego.

PFRON wydłuża terminy na składanie wniosków i realizację programu Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi w Module III
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Krzysztof Popiel
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Elżbieta Sułkowska
Autor ostatniej poprawki:   Elżbieta Sułkowska
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Elżbieta Sułkowska
Data wytworzenia informacji:  04.11.2020
Data wprowadzenia do BIP:  04.11.2020 10:46
Data weryfikacji:   04.11.2020 10:48
Data ostatniej zmiany:   04.11.2020 10:48 Rejestr zmian

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wydłuża terminy na składanie wniosków i realizację programu Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywolanych choorbami zakaźnymi w Module III.

OGŁOSZENIE NABORU CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWYCH
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Elżbieta Sułkowska
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Elżbieta Sułkowska
Autor ostatniej poprawki:   Elżbieta Sułkowska
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Elżbieta Sułkowska
Data wytworzenia informacji:  10.06.2020
Data wprowadzenia do BIP:  10.06.2020 15:02
Data weryfikacji:   10.06.2020 15:04
Data ostatniej zmiany:   10.06.2020 15:04 Rejestr zmian

Zarząd Powiatu Kłodzkiego ogłasza nabór członkó Komisji konkursowych do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych powiatu kłodzkiego w zakresie: wspierania osób niepełnosprawnych, pieczy zastępczej oraz pomocy społecznej, w roku 2020 i 2021.

Oferta Okręgowego Ośrodka Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Elżbieta Sułkowska
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Elżbieta Sułkowska
Autor ostatniej poprawki:   Elżbieta Sułkowska
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Elżbieta Sułkowska
Data wytworzenia informacji:  03.04.2020
Data wprowadzenia do BIP:  03.04.2020 13:30
Data weryfikacji:   03.04.2020 13:33
Data ostatniej zmiany:   03.04.2020 13:33 Rejestr zmian
Informacja na temat możliwości składania wniosków w ramach nowego obszaru A Programu wyrównywania różnic między regionami III
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Krzysztof Popiel
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Elżbieta Sułkowska
Autor ostatniej poprawki:   Elżbieta Sułkowska
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Elżbieta Sułkowska
Data wytworzenia informacji:  29.10.2019
Data wprowadzenia do BIP:  29.10.2019 09:30
Data weryfikacji:   29.10.2019 09:32
Data ostatniej zmiany:   29.10.2019 09:32 Rejestr zmian

Oddział Dolnośląski PFRON poinformował, że z dniem 30 listopada 2019 r. upływa termin na składanie wniosków w ramach nowego obszaru A "Programu wyrównywania różnic między regionami III".

OGŁOSZENIE STAROSTY KŁODZKIEGO W SPRAWIE ZGŁASZANIA KANDYDATÓW NA CZŁONKA POWIATOWEJ SPOŁECZNEJ RADY DS. OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W KŁODZKU
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Krzysztof Popiel
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Aneta Markowska-Hajduk
Autor ostatniej poprawki:   Aneta Markowska-Hajduk
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Aneta Markowska-Hajduk
Data wytworzenia informacji:  29.07.2019
Data wprowadzenia do BIP:  29.07.2019 09:26
Data weryfikacji:   29.07.2019 09:28
Data ostatniej zmiany:   10.09.2019 13:25 Rejestr zmian

OGŁOSZENIE STAROSTY KŁODZKIEGO  w sprawie zgłaszania kandydatów na członka Powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych w Kłodzku.