Serwis wykorzystuje pliki cookies » szczegóły
wersja dla niedowidzących Wersja dla niedowidzącychmapa strony Mapa strony
Kliknij, aby przejść na Stronę Główną Biuletynu Informacji Publicznej Kliknij, aby przejść na Stronę Podmiotową Biuletynu Informacji Publicznej
 

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Strona internetowa instytucji: http://pcpr.bip.klodzko.pl

Strona główna BIP: www.bip.gov.pl

 
 

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Ilość wyświetleń: 106894

 

idSpis informacji publicznych
173Ogłoszenie o zamówieniu

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku zaprasza do złożenia ofert/y w postępowaniu prowadzonym w oparciu o art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na usługi społeczne dla uczestników projektu "Bądź aktywny" w zakresie:

 • Zadanie I - „Prawo jazdy kat. B”
 • Zadanie II - „Prawo jazdy kat. C”
 • Zadanie III -„Kurs komputerowy z elementami grafiki komputerowej, projektowania stron www,  przetwarzania tekstów”
 • Zadanie IV - „Obsługa wózków jezdniowych z napędem silnikowym”
 • Zadanie V - „Kosmetyka z elementami wizażu i stylizacji paznokci”
 • Zadanie VI - „Florystyka w zakresie podstawowym z elementami decoupage”
 • Zadanie VII - „Podstawy obsługi komputera”
 • Zadanie VIII - „Kucharz małej gastronomii”
 • Zadanie IX - „Konserwator terenów zieleni miejskiej”
 • Zadanie X - „Masaż ręczny rehabilitacyjny”
 • Zadanie XI - „Opieka nad osobami zależnymi”
 • Zadanie XII - „Opiekunka dziecięca”
 • Zadanie XIII - „Język angielski w zakresie podstawowym”
 • Zadanie XIV - „Język angielski dla zaawansowanych - poziom C1”
 • Zadanie XV - „Kurs komputerowy ECDL BASE”
 • Zadanie XVI - „Podstawy prowadzenia działalności gospodarczej z elementami rachunkowości w mikroprzedsiębiorstwie”

 

 

Wydział: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (Kłodzko)

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Aneta Markowska-Hajduk
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Aneta Markowska-Hajduk
Autor ostatniej poprawki:   Aneta Markowska-Hajduk
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Aneta Markowska-Hajduk
ilość wyświetleń:   50
data wytworzenia informacji:  13.04.2018
data wprowadzenia do BIP:  13.04.2018 14:55
data weryfikacji:   13.04.2018 15:12
data ostatniej zmiany:   13.04.2018 15:12 Rejestr zmian
255Roczny plan zamówień publicznych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku na rok 2018

Roczny plan zamówień publicznych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku na 2018 rok

Wydział: Zespół ds. Organizacyjnych i Pomocy Społecznej

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Ewelina Ubik
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Elżbieta Sułkowska
Autor ostatniej poprawki:   Elżbieta Sułkowska
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Elżbieta Sułkowska
ilość wyświetleń:   197
data wytworzenia informacji:  15.02.2018
data wprowadzenia do BIP:  27.02.2018 15:18
data weryfikacji:   15.02.2018 14:59
data ostatniej zmiany:   27.02.2018 14:59 Rejestr zmian
173Ogłoszenie o zamówieniu - korepetycje

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w oparciu o art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze zmian.) – zamówienie na usługi społeczne, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w art. 138g ust.1 w/w ustawy.
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie niżej wymienionych usług:
Zadanie I        – indywidualne korepetycje z języka angielskiego
Zadanie II       – indywidualne korepetycje z matematyki
Zadanie III     – indywidualne korepetycje z historii
Zadanie IV      – indywidualne korepetycje z języka polskiego

dla uczestników projektu "Siłą dziecka jest rodzina".

 

 

Wydział: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (Kłodzko)

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Magdalena Macioszek
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Aneta Markowska-Hajduk
Autor ostatniej poprawki:   Aneta Markowska-Hajduk
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Aneta Markowska-Hajduk
ilość wyświetleń:   246
data wytworzenia informacji:  01.02.2018
data wprowadzenia do BIP:  01.02.2018 13:46
data weryfikacji:   01.02.2018 13:47
data ostatniej zmiany:   13.02.2018 15:23 Rejestr zmian
173Ogłoszenie o zamówieniu

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku zaprasza do złożenia ofert w postępowaniu prowadzonym w oparciu o art. 138 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na usługi społeczne dla uczestników projektu "Siłą dziecka jest rodzina" w zakresie:

Zadanie I - usługa aktywnej integracji o charakterze społecznym i zawodowym dla dzieci i młodzieży powyżej 15 roku życia, w zakresie:

 • Trening kompetencji i umiejętności społecznych

Zadanie II - usługa aktywnej integracji o charakterze społecznym dla dzieci poniżej 15 roku życia, w zakresie:

 • etap I: Trening kompetencji i umiejętności społecznych
 • etap II: Socjoterapia

Wydział: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (Kłodzko)

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Magdalena Macioszek
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Aneta Markowska-Hajduk
Autor ostatniej poprawki:   Aneta Markowska-Hajduk
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Aneta Markowska-Hajduk
ilość wyświetleń:   287
data wytworzenia informacji:  25.01.2018
data wprowadzenia do BIP:  25.01.2018 12:55
data weryfikacji:   25.01.2018 13:00
data ostatniej zmiany:   16.02.2018 14:18 Rejestr zmian
173Ogłoszenie o zamówieniu

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku zaprasza do złożenia ofert/y w postępowaniu prowadzonym w oparciu o art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na usługi społeczne dla uczestników projektu "Bądź aktywny" w zakresie:

Zadanie I - Trening kompetencji i umiejętności społecznych

Zadanie II - Poradnictwo w zakresie kompetencji życiowych i umiejętności społeczno - zawodowych

Wydział: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (Kłodzko)

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Aneta Markowska-Hajduk
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Aneta Markowska-Hajduk
Autor ostatniej poprawki:   Aneta Markowska-Hajduk
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Aneta Markowska-Hajduk
ilość wyświetleń:   394
data wytworzenia informacji:  30.10.2017
data wprowadzenia do BIP:  30.10.2017 12:56
data weryfikacji:   30.10.2017 13:06
data ostatniej zmiany:   25.11.2017 13:33 Rejestr zmian
173Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - roboty budowlane
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na wykonanie parkingu przy budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku, ul. Kościuszki 2.

Wydział: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (Kłodzko)

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Magdalena Macioszek
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Elżbieta Sułkowska
Autor ostatniej poprawki:   Elżbieta Sułkowska
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Elżbieta Sułkowska
ilość wyświetleń:   1948
data wytworzenia informacji:  02.04.2015
data wprowadzenia do BIP:  02.04.2015 14:31
data weryfikacji:   02.04.2015 14:33
data ostatniej zmiany:   28.04.2015 13:22 Rejestr zmian
173Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - kursy zawodowe 7.1.2 POKL
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na przeprowadzenie usług szkoleniowych dla 45 osób- uczestników Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie, Projekt pn. Bądź aktywny, uwierz w siebie, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Wydział: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (Kłodzko)

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Elżbieta Sułkowska
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Elżbieta Sułkowska
Autor ostatniej poprawki:   Elżbieta Sułkowska
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Elżbieta Sułkowska
ilość wyświetleń:   1722
data wytworzenia informacji:  06.03.2015
data wprowadzenia do BIP:  06.03.2015 14:33
data weryfikacji:   06.03.2015 14:34
data ostatniej zmiany:   23.03.2015 13:16 Rejestr zmian
173Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - usługi edukacyjne 7.1.2 POKL
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na przeprowadzenie usług edukacyjnych dla 38 osób, uczestników projektu Bądź aktywny, uwierz w siebie, w zakresie: Zadanie I - Doradztwo zawodowe grupowe Zadanie II - Trening kompetencji i umiejętności społecznych

Wydział: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (Kłodzko)

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Elżbieta Sułkowska
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Elżbieta Sułkowska
Autor ostatniej poprawki:   Elżbieta Sułkowska
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Elżbieta Sułkowska
ilość wyświetleń:   1288
data wytworzenia informacji:  09.02.2015
data wprowadzenia do BIP:  09.02.2015 14:18
data weryfikacji:   09.02.2015 14:19
data ostatniej zmiany:   25.02.2015 11:29 Rejestr zmian
173Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - usługi edukacyjne 7.1.2 POKL
w załączeniu

Wydział: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (Kłodzko)

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Elżbieta Sułkowska
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Elżbieta Sułkowska
Autor ostatniej poprawki:   Elżbieta Sułkowska
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Elżbieta Sułkowska
ilość wyświetleń:   1278
data wytworzenia informacji:  26.01.2015
data wprowadzenia do BIP:  26.01.2015 15:09
data weryfikacji:   26.01.2015 15:11
data ostatniej zmiany:   25.02.2015 11:26 Rejestr zmian
255Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Wydział: Zespół ds. Organizacyjnych i Pomocy Społecznej

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Jacek Kubicki
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Elżbieta Sułkowska
Autor ostatniej poprawki:   Elżbieta Sułkowska
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Elżbieta Sułkowska
ilość wyświetleń:   1456
data wytworzenia informacji:  15.10.2014
data wprowadzenia do BIP:  15.10.2014 15:12
data weryfikacji:   15.10.2014 15:15
data ostatniej zmiany:   28.10.2014 12:09 Rejestr zmian
255OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Wydział: Zespół ds. Organizacyjnych i Pomocy Społecznej

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Jacek Kubicki
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Elżbieta Sułkowska
Autor ostatniej poprawki:   Elżbieta Sułkowska
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Elżbieta Sułkowska
ilość wyświetleń:   1330
data wytworzenia informacji:  02.09.2014
data wprowadzenia do BIP:  02.09.2014 14:57
data weryfikacji:   02.09.2014 14:59
data ostatniej zmiany:   15.09.2014 11:09 Rejestr zmian
255OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku ogłasza przetargu nieograniczony o wartości szacunkowej mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na przeprowadzenie usług szkoleniowych dla 80 osób, uczestników projektu: Bądź aktywny, uwierz w siebie.

Wydział: Zespół ds. Organizacyjnych i Pomocy Społecznej

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Danuta Liszewska
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Elżbieta Sułkowska
Autor ostatniej poprawki:   Elżbieta Sułkowska
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Elżbieta Sułkowska
ilość wyświetleń:   1681
data wytworzenia informacji:  23.06.2014
data wprowadzenia do BIP:  23.06.2014 14:40
data weryfikacji:   23.06.2014 14:41
data ostatniej zmiany:   14.07.2014 14:17 Rejestr zmian
255OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na przeprowadzenie usłu edukacyjno- rekreacyjnych dla łącznie 60 osób- członków społeczno romskiej, uczestników projektu pod nazwą WSZYSCY RAZEM.

Wydział: Zespół ds. Organizacyjnych i Pomocy Społecznej

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Danuta Liszewska
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Elżbieta Sułkowska
Autor ostatniej poprawki:   Elżbieta Sułkowska
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Elżbieta Sułkowska
ilość wyświetleń:   1665
data wytworzenia informacji:  11.06.2014
data wprowadzenia do BIP:  11.06.2014 15:21
data weryfikacji:   11.06.2014 15:29
data ostatniej zmiany:   26.06.2014 12:49 Rejestr zmian
173Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na przeprowadzenie usług edukacyjnych dla 90 osób, uczestników projektu pn.: "Bądź aktywny, uwierz w siebie".

Wydział: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (Kłodzko)

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Jacek Kubicki
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Elżbieta Sułkowska
Autor ostatniej poprawki:   Elżbieta Sułkowska
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Elżbieta Sułkowska
ilość wyświetleń:   1746
data wytworzenia informacji:  30.04.2014
data wprowadzenia do BIP:  30.04.2014 13:35
data weryfikacji:   30.04.2014 13:37
data ostatniej zmiany:   20.05.2014 15:35 Rejestr zmian
255Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pobyt rehabilitacyjny
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku ogłasza przetarg nieograniczony na przeprowadzenie usługi polegającej na zorganizowaniu 7-dniowego pobytu rehabilitacyjnego wraz z zespołem ćwiczeń usprawniających.

Wydział: Zespół ds. Organizacyjnych i Pomocy Społecznej

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Elżbieta Sułkowska
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Elżbieta Sułkowska
Autor ostatniej poprawki:   Elżbieta Sułkowska
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Elżbieta Sułkowska
ilość wyświetleń:   1879
data wytworzenia informacji:  07.10.2013
data wprowadzenia do BIP:  07.10.2013 14:34
data weryfikacji:   07.10.2013 14:35
data ostatniej zmiany:   21.10.2013 11:51 Rejestr zmian
255Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - wyjazd edukacyjno-kulturalny
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku ogłasza przetarg nieograniczony na przeprowadzenie 1-dniowego wyjazdu edukacyjno - kulturalnego do Szklarskiej Poręby dla 95 osób - uczestników projektu systemowego Bądź aktywny, uwierz w siebie współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Wydział: Zespół ds. Organizacyjnych i Pomocy Społecznej

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Elżbieta Sułkowska
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Elżbieta Sułkowska
Autor ostatniej poprawki:   Elżbieta Sułkowska
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Elżbieta Sułkowska
ilość wyświetleń:   1652
data wytworzenia informacji:  21.08.2013
data wprowadzenia do BIP:  21.08.2013 14:44
data weryfikacji:   21.08.2013 14:46
data ostatniej zmiany:   06.09.2013 12:41 Rejestr zmian
255Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Wydział: Zespół ds. Organizacyjnych i Pomocy Społecznej

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Jacek Kubicki
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Elżbieta Sułkowska
Autor ostatniej poprawki:   Elżbieta Sułkowska
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Elżbieta Sułkowska
ilość wyświetleń:   1659
data wytworzenia informacji:  08.07.2013
data wprowadzenia do BIP:  08.07.2013 14:26
data weryfikacji:   08.07.2013 14:28
data ostatniej zmiany:   05.08.2013 15:18 Rejestr zmian
255Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - szkolenia
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na przeprowadzenie usług szkoleniowych dla 118 osób, w tym: dla 88 osób pełnoletnich, posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności oraz 30 osób w wieku aktywności zawodowej, wychowanków rodzinnej lub instytucjonalnej pieczy zastępczej oraz opuszczających placówki, o których mowa w art. 88 ustawy o pomocy społecznej, zagrożonych wykluczeniem społecznym, korzystających z pomocy społecznej, uczestników Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 - priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie, Projekt pn. Bądź aktywny, uwierz w siebie, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wydział: Zespół ds. Organizacyjnych i Pomocy Społecznej

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Elżbieta Sułkowska
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Elżbieta Sułkowska
Autor ostatniej poprawki:   Elżbieta Sułkowska
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Elżbieta Sułkowska
ilość wyświetleń:   2413
data wytworzenia informacji:  02.07.2013
data wprowadzenia do BIP:  02.07.2013 14:28
data weryfikacji:   02.07.2013 14:29
data ostatniej zmiany:   19.07.2013 15:04 Rejestr zmian
255Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na przeprowadzenie usług edukacyjnych oraz usług rekreacyjnych dla łącznie 60 osób - członków społeczności romskiej.

Wydział: Zespół ds. Organizacyjnych i Pomocy Społecznej

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Elżbieta Sułkowska
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Elżbieta Sułkowska
Autor ostatniej poprawki:   Elżbieta Sułkowska
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Elżbieta Sułkowska
ilość wyświetleń:   1521
data wytworzenia informacji:  10.06.2013
data wprowadzenia do BIP:  10.06.2013 14:45
data weryfikacji:   10.06.2013 14:46
data ostatniej zmiany:   25.06.2013 14:58 Rejestr zmian
255Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku ogłasza przetarg nieograniczony na przeprowadzenie usług edukacyjnych dla 120 osób - uczestników projektu "Bądź aktywny, uwierz w siebie" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wydział: Zespół ds. Organizacyjnych i Pomocy Społecznej

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Elżbieta Sułkowska
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Elżbieta Sułkowska
Autor ostatniej poprawki:   Elżbieta Sułkowska
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Elżbieta Sułkowska
ilość wyświetleń:   1779
data wytworzenia informacji:  29.04.2013
data wprowadzenia do BIP:  29.04.2013 13:49
data weryfikacji:   29.04.2013 13:58
data ostatniej zmiany:   16.05.2013 11:42 Rejestr zmian
255Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku ogłasza przetarg nieograniczony na przeprowadzenie usług szkoleniowych dla 30 osób - członków społeczności romskiej.

Wydział: Zespół ds. Organizacyjnych i Pomocy Społecznej

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Elżbieta Sułkowska
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Elżbieta Sułkowska
Autor ostatniej poprawki:   Elżbieta Sułkowska
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Elżbieta Sułkowska
ilość wyświetleń:   1549
data wytworzenia informacji:  18.02.2013
data wprowadzenia do BIP:  18.02.2013 13:36
data weryfikacji:   18.02.2013 13:38
data ostatniej zmiany:   04.03.2013 14:11 Rejestr zmian
255Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku ogłasza przetarg nieograniczony na przeprowadzenie usług edukacyjnych: warsztaty i szkolenia dla 60 osób - członków społeczności romskiej.

Wydział: Zespół ds. Organizacyjnych i Pomocy Społecznej

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Elżbieta Sułkowska
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Elżbieta Sułkowska
Autor ostatniej poprawki:   Elżbieta Sułkowska
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Elżbieta Sułkowska
ilość wyświetleń:   1529
data wytworzenia informacji:  18.12.2012
data wprowadzenia do BIP:  18.12.2012 14:01
data weryfikacji:   18.12.2012 14:02
data ostatniej zmiany:   04.01.2013 13:59 Rejestr zmian
255Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane- Remont dachu budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku, 57- 300 Kłodzko, ul. Kościuszki 2

Wydział: Zespół ds. Organizacyjnych i Pomocy Społecznej

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Jacek Kubicki
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Elżbieta Sułkowska
Autor ostatniej poprawki:   Elżbieta Sułkowska
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Elżbieta Sułkowska
ilość wyświetleń:   1790
data wytworzenia informacji:  29.11.2012
data wprowadzenia do BIP:  29.11.2012 15:04
data weryfikacji:   29.11.2012 15:05
data ostatniej zmiany:   18.12.2012 14:09 Rejestr zmian
255Rozpoznanie cenowe dotyczące zakupu mebli na potrzeby Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy.

Wydział: Zespół ds. Organizacyjnych i Pomocy Społecznej

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Jacek Kubicki
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Elżbieta Sułkowska
Autor ostatniej poprawki:   Elżbieta Sułkowska
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Elżbieta Sułkowska
ilość wyświetleń:   1508
data wytworzenia informacji:  26.11.2012
data wprowadzenia do BIP:  27.11.2012 15:10
data weryfikacji:   27.11.2012 15:11
data ostatniej zmiany:   05.12.2012 12:06 Rejestr zmian
255Rozpoznanie cenowe dotyczące zakupu mebli biurowych na potrzeby Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy.

Wydział: Zespół ds. Organizacyjnych i Pomocy Społecznej

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Jacek Kubicki
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Elżbieta Sułkowska
Autor ostatniej poprawki:   Elżbieta Sułkowska
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Elżbieta Sułkowska
ilość wyświetleń:   1440
data wytworzenia informacji:  26.11.2012
data wprowadzenia do BIP:  27.11.2012 15:05
data weryfikacji:   27.11.2012 15:05
data ostatniej zmiany:   05.12.2012 12:08 Rejestr zmian
255Rozpoznanie cenowe dotyczące zakupu artykułów gospodarstwa domowego na potrzeby Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy.

Wydział: Zespół ds. Organizacyjnych i Pomocy Społecznej

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Jacek Kubicki
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Elżbieta Sułkowska
Autor ostatniej poprawki:   Elżbieta Sułkowska
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Elżbieta Sułkowska
ilość wyświetleń:   1248
data wytworzenia informacji:  26.11.2012
data wprowadzenia do BIP:  27.11.2012 08:16
data weryfikacji:   27.11.2012 08:17
data ostatniej zmiany:   05.12.2012 12:08 Rejestr zmian
255Rozpoznanie cenowe dotyczące zakupu sprzętu rehabilitacyjnego na potrzeby Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy.

Wydział: Zespół ds. Organizacyjnych i Pomocy Społecznej

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Jacek Kubicki
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Elżbieta Sułkowska
Autor ostatniej poprawki:   Elżbieta Sułkowska
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Elżbieta Sułkowska
ilość wyświetleń:   1303
data wytworzenia informacji:  22.11.2012
data wprowadzenia do BIP:  22.11.2012 14:28
data weryfikacji:   22.11.2012 14:29
data ostatniej zmiany:   30.11.2012 15:28 Rejestr zmian
255Rozpoznanie cenowe dotyczące zakupu sprzętu komputerowego na potrzeby Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy.

Wydział: Zespół ds. Organizacyjnych i Pomocy Społecznej

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Jacek Kubicki
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Elżbieta Sułkowska
Autor ostatniej poprawki:   Elżbieta Sułkowska
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Elżbieta Sułkowska
ilość wyświetleń:   1330
data wytworzenia informacji:  22.11.2012
data wprowadzenia do BIP:  22.11.2012 14:24
data weryfikacji:   22.11.2012 14:26
data ostatniej zmiany:   30.11.2012 15:28 Rejestr zmian
255Rozpoznanie cenowe dotyczące zakupu sprzętu RTV na potrzeby Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy.

Wydział: Zespół ds. Organizacyjnych i Pomocy Społecznej

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Jacek Kubicki
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Elżbieta Sułkowska
Autor ostatniej poprawki:   Elżbieta Sułkowska
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Elżbieta Sułkowska
ilość wyświetleń:   1309
data wytworzenia informacji:  22.11.2012
data wprowadzenia do BIP:  22.11.2012 14:10
data weryfikacji:   22.11.2012 14:23
data ostatniej zmiany:   30.11.2012 15:30 Rejestr zmian
255Rozpoznanie cenowe dotyczące zakupu sprzętu AGD na potrzeby Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy.

Wydział: Zespół ds. Organizacyjnych i Pomocy Społecznej

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Jacek Kubicki
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Elżbieta Sułkowska
Autor ostatniej poprawki:   Elżbieta Sułkowska
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Elżbieta Sułkowska
ilość wyświetleń:   1302
data wytworzenia informacji:  22.11.2012
data wprowadzenia do BIP:  22.11.2012 14:20
data weryfikacji:   22.11.2012 14:21
data ostatniej zmiany:   30.11.2012 15:29 Rejestr zmian
258ZAPYTANIE CENOWE dot. "Szkolenia rodzin zastępczych, osób prowadzących rodzinne domy dziecka oraz dyrektorów placówek opiekuńczo- wychowawczych typu rodzinnego"

Wydział: Zespół ds. Świadczeń i Pieczy Zastępczej

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Jacek Kubicki
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Elżbieta Sułkowska
Autor ostatniej poprawki:   Elżbieta Sułkowska
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Elżbieta Sułkowska
ilość wyświetleń:   1089
data wytworzenia informacji:  12.10.2012
data wprowadzenia do BIP:  12.10.2012 13:00
data weryfikacji:   12.10.2012 13:01
data ostatniej zmiany:   12.10.2012 13:01 Rejestr zmian
255Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku ogłasza przetarg nieograniczony na przeprowadzenie usługi polegającej na zorganizowaniu 7-dniowego pobytu rehabilitacyjnego wraz z zespołem ćwiczeń usprawniających dla osób niepełnosprawnych - uczestników projektu "Bądź aktywny, uwierz w siebie".

Wydział: Zespół ds. Organizacyjnych i Pomocy Społecznej

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Elżbieta Sułkowska
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Elżbieta Sułkowska
Autor ostatniej poprawki:   Elżbieta Sułkowska
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Elżbieta Sułkowska
ilość wyświetleń:   1630
data wytworzenia informacji:  08.10.2012
data wprowadzenia do BIP:  08.10.2012 13:26
data weryfikacji:   08.10.2012 13:27
data ostatniej zmiany:   18.10.2012 12:23 Rejestr zmian
255ZAPYTANIE CENOWE - PROMOCJA

Wydział: Zespół ds. Organizacyjnych i Pomocy Społecznej

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Marta Olinkiewicz-Kupiec
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Agnieszka Pytel
Autor ostatniej poprawki:   Agnieszka Pytel
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Elżbieta Sułkowska
ilość wyświetleń:   1478
data wytworzenia informacji:  14.08.2012
data weryfikacji:   14.08.2012 15:30
data ostatniej zmiany:   14.08.2012 15:32 Rejestr zmian
255Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku ogłasza przetarg nieograniczony na przeprowadzenie usług dla osób korzystających z pomocy społecznej - uczestników projektu "Bądź aktywny, uwierz w siebie".

Wydział: Zespół ds. Organizacyjnych i Pomocy Społecznej

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Elżbieta Sułkowska
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Elżbieta Sułkowska
Autor ostatniej poprawki:   Agnieszka Pytel
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Elżbieta Sułkowska
ilość wyświetleń:   1999
data wytworzenia informacji:  26.07.2012
data weryfikacji:   02.08.2012 12:53
data ostatniej zmiany:   14.08.2012 15:28 Rejestr zmian
173ZAPYTANIE CENOWE - SPRZĘT BIUROWY

Wydział: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (Kłodzko)

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Marta Olinkiewicz-Kupiec
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Agnieszka Pytel
Autor ostatniej poprawki:   Agnieszka Pytel
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Elżbieta Sułkowska
ilość wyświetleń:   1385
data wytworzenia informacji:  01.08.2012
data weryfikacji:   01.08.2012 15:04
data ostatniej zmiany:   01.08.2012 15:04 Rejestr zmian
173ZAPYTANIE CENOWE - WYPOSAŻENIE BIUROWE

Wydział: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (Kłodzko)

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Marta Olinkiewicz-Kupiec
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Agnieszka Pytel
Autor ostatniej poprawki:   Agnieszka Pytel
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Elżbieta Sułkowska
ilość wyświetleń:   1375
data wytworzenia informacji:  01.08.2012
data weryfikacji:   01.08.2012 14:42
data ostatniej zmiany:   01.08.2012 14:42 Rejestr zmian
255SPROSTOWANIE do przetargu nieograniczonego
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku informuje o sprostowaniu treści ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na przeprowadzenie usług edukacyjnych: warsztaty i szkolenia dla 60 członków społeczności romskiej.

Wydział: Zespół ds. Organizacyjnych i Pomocy Społecznej

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Elżbieta Sułkowska
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Elżbieta Sułkowska
Autor ostatniej poprawki:   Elżbieta Sułkowska
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Elżbieta Sułkowska
ilość wyświetleń:   1681
data wytworzenia informacji:  27.07.2012
data weryfikacji:   27.07.2012 10:05
data ostatniej zmiany:   27.07.2012 10:05 Rejestr zmian
255Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku ogłasza przetarg nieograniczony na przeprowadzenie usług edukacyjnych: warsztaty i szkolenia dla 60 osób - członków społeczności romskiej.

Wydział: Zespół ds. Organizacyjnych i Pomocy Społecznej

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Elżbieta Sułkowska
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Elżbieta Sułkowska
Autor ostatniej poprawki:   Agnieszka Pytel
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Elżbieta Sułkowska
ilość wyświetleń:   1686
data wytworzenia informacji:  25.07.2012
data weryfikacji:   25.07.2012 15:28
data ostatniej zmiany:   07.08.2012 12:19 Rejestr zmian
255Ogłoszenie o przetargu nieogranicznym
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku ogłasza przetarg nieograniczony dla 86 osób pełnoletnich, posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności oraz 20 osób w wieku aktywności zawodowej, wychowanków rodzinnej lub instytucjonalnej pieczy zastępczej oraz opuszczających placówki, o których mowa w art. 88 ustawy o pomocy społęcznej, zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Wydział: Zespół ds. Organizacyjnych i Pomocy Społecznej

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Jacek Kubicki
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Elżbieta Sułkowska
Autor ostatniej poprawki:   Elżbieta Sułkowska
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Elżbieta Sułkowska
ilość wyświetleń:   2108
data wytworzenia informacji:  03.07.2012
data weryfikacji:   03.07.2012 14:39
data ostatniej zmiany:   25.07.2012 14:09 Rejestr zmian
255Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej mniejszej od kwot okreslonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na przeprowadzenie usług warsztatowo- szkoleniowych dla 110 osób, w tym dla 90 osób posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności oraz 20 osób w wieku aktywności zawodowej, wychowanków rodzinnej lub instytucjonalnej pieczy zastępczej oraz opuszczających placówki, o których mowa w art. 88 ustawy o pomocy społecznej, zagrożonych wykluczeniem społecznym, korzystających z pomocy społecznej, uczestników Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007- 2013 Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, działanie 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2. Rozwój i upowszechnainaie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie, projekt pn.: Bądź aktywny, uwierz w siebie, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wydział: Zespół ds. Organizacyjnych i Pomocy Społecznej

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Jacek Kubicki
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Elżbieta Sułkowska
Autor ostatniej poprawki:   Elżbieta Sułkowska
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Elżbieta Sułkowska
ilość wyświetleń:   1849
data wytworzenia informacji:  15.06.2012
data weryfikacji:   15.06.2012 15:11
data ostatniej zmiany:   29.06.2012 13:36 Rejestr zmian
255OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku ogłasza przetarg nieograniczony za zakup 1 (jednego)samochodu osobowego typu BUS 9- osobowego, którego szczegółowy opis stanowi załacznik nr 2 do specyfikacji.

Wydział: Zespół ds. Organizacyjnych i Pomocy Społecznej

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Jacek Kubicki
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Elżbieta Sułkowska
Autor ostatniej poprawki:   Agnieszka Pytel
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Elżbieta Sułkowska
ilość wyświetleń:   1581
data wytworzenia informacji:  09.12.2011
data weryfikacji:   09.12.2011 12:49
data ostatniej zmiany:   19.12.2011 14:52 Rejestr zmian
255Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku ogłasza przetarg nieograniczony na przeprowadzenie usługi polegającej na zorganizowaniu siedmiodniowego pobytu rehabilitacyjnego wraz z zespołem ćwiczeń usprawniających.

Wydział: Zespół ds. Organizacyjnych i Pomocy Społecznej

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Jacek Kubicki
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Elżbieta Sułkowska
Autor ostatniej poprawki:   Elżbieta Sułkowska
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Elżbieta Sułkowska
ilość wyświetleń:   1809
data wytworzenia informacji:  13.10.2011
data weryfikacji:   13.10.2011 13:37
data ostatniej zmiany:   24.10.2011 15:16 Rejestr zmian
255OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku ogłasza przetarg nieograniczony o wartosci szacunkowej mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na przeprowadzenie usługi polegającej na zorganizowaniu 7-dniowego pobytu rehabilitacyjnego wraz z zespołem ćwiczeń usprawniających.

Wydział: Zespół ds. Organizacyjnych i Pomocy Społecznej

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Jacek Kubicki
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Agnieszka Pytel
Autor ostatniej poprawki:   Elżbieta Sułkowska
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Elżbieta Sułkowska
ilość wyświetleń:   1844
data wytworzenia informacji:  21.09.2011
data weryfikacji:   21.09.2011 14:42
data ostatniej zmiany:   06.10.2011 10:58 Rejestr zmian
255OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż samochodu marki Ford Transit

Wydział: Zespół ds. Organizacyjnych i Pomocy Społecznej

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Jacek Kubicki
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Agnieszka Pytel
Autor ostatniej poprawki:   Agnieszka Pytel
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Elżbieta Sułkowska
ilość wyświetleń:   1508
data wytworzenia informacji:  01.08.2011
data weryfikacji:   01.08.2011 11:53
data ostatniej zmiany:   01.08.2011 11:53 Rejestr zmian
255OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku oglasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej mniejszej od kwot okreslonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na przeprowadzenie uslugi polegającej na zorganizowaniu 3- dniowego wyjazdu integracyjno- turystycznego do Zakopanego i okolic.

Wydział: Zespół ds. Organizacyjnych i Pomocy Społecznej

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Danuta Liszewska
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Elżbieta Sułkowska
Autor ostatniej poprawki:   Agnieszka Pytel
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Elżbieta Sułkowska
ilość wyświetleń:   1837
data wytworzenia informacji:  26.07.2011
data weryfikacji:   26.07.2011 14:16
data ostatniej zmiany:   10.08.2011 12:05 Rejestr zmian
255OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku 57- 300 Kłodzko, ul. Kościuszki 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na przeprowadzenie usług dla osób korzystających z pomocy społecznej, uczestników Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007- 2013- priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie, Projekt pn."Bądź aktywny, uwierz w siebie", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w zakresie Zadanie I 3 dniowy wyjazd intergacyjno- turystyczny do Zakopanego i okolic, Zadanie II 1 dniowy wyjazd integracyjno- kulturalny do Wrocławia.

Wydział: Zespół ds. Organizacyjnych i Pomocy Społecznej

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Jacek Kubicki
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Elżbieta Sułkowska
Autor ostatniej poprawki:   Elżbieta Sułkowska
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Elżbieta Sułkowska
ilość wyświetleń:   1781
data wytworzenia informacji:  08.07.2011
data weryfikacji:   08.07.2011 14:09
data ostatniej zmiany:   25.07.2011 08:45 Rejestr zmian
255Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Wydział: Zespół ds. Organizacyjnych i Pomocy Społecznej

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Jacek Kubicki
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Elżbieta Sułkowska
Autor ostatniej poprawki:   Elżbieta Sułkowska
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Elżbieta Sułkowska
ilość wyświetleń:   1841
data wytworzenia informacji:  16.06.2011
data weryfikacji:   16.06.2011 13:48
data ostatniej zmiany:   05.07.2011 15:01 Rejestr zmian
255Ogloszenie o przetargu nieograniczonym
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku, 57- 300 Kłodzko, ul. Kościuszki 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na przeprowadzenie usług warsztatowo- szkoleniowych dla 112 osób, w tym dla 90 osób posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności oraz 22 osób w wieku aktywności zawodowej, przebywających w rodzinach zastępczych, opuszczających rodziny zastępcze lub inne formy opieki zastępczej, zagrożone wykluczeniem społecznym, korzystających z pomocy społecznej, uczestników Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 - priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie, Projekt pn. Bądź aktywny, uwierz w siebie, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wydział: Zespół ds. Organizacyjnych i Pomocy Społecznej

  Metryka informacji
osoba, która wytworzyła informację:   Jacek Kubicki
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Elżbieta Sułkowska
Autor ostatniej poprawki:   Agnieszka Pytel
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Elżbieta Sułkowska
ilość wyświetleń:   1571
data wytworzenia informacji:  09.05.2011
data weryfikacji:   09.05.2011 12:37
data ostatniej zmiany:   26.05.2011 12:39 Rejestr zmian