Informacje nt przetwarzania danych osobowych / plików cookies: » szczegóły

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) * Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

http://pcpr.bip.klodzko.pl
Strona główna BIP: gov.pl/bip
Strona główna instytucji: http://pcpr.bip.klodzko.pl

Kategoria menu:Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Spis wydziałów
256
Ośrodek Interwencji Kryzysowej
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Elżbieta Sułkowska
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Agnieszka Pytel
Autor ostatniej poprawki:   Aneta Markowska-Hajduk
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Elżbieta Sułkowska
Data wytworzenia informacji:  28.01.2011
Data weryfikacji:   10.04.2024 14:50
Data ostatniej zmiany:   10.04.2024 14:50 Rejestr zmian
267
Zespół do spraw realizacji programu "Aktywny Samorząd"
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Elżbieta Sułkowska
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Elżbieta Sułkowska
Autor ostatniej poprawki:   Elżbieta Sułkowska
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Elżbieta Sułkowska
Data wytworzenia informacji:  01.09.2023
Data wprowadzenia do BIP:  01.09.2023 10:22
Data weryfikacji:   20.09.2001 23:00
Data ostatniej zmiany:   01.09.2023 10:22 Rejestr zmian
264
Zespół ds. kontroli
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Elżbieta Sułkowska
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Elżbieta Sułkowska
Autor ostatniej poprawki:   Elżbieta Sułkowska
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Elżbieta Sułkowska
Data wytworzenia informacji:  25.02.2015
Data wprowadzenia do BIP:  25.02.2015 09:16
Data weryfikacji:   04.01.2021 11:48
Data ostatniej zmiany:   25.02.2015 09:16 Rejestr zmian
254
Zespół ds. obsługi finansowej
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Elżbieta Sułkowska
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Elżbieta Sułkowska
Autor ostatniej poprawki:   Elżbieta Sułkowska
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Elżbieta Sułkowska
Data wytworzenia informacji:  27.01.2011
Data wprowadzenia do BIP:  27.01.2011 09:41
Data weryfikacji:   20.10.2021 10:07
Data ostatniej zmiany:   27.01.2011 09:41 Rejestr zmian
255
Zespół ds. organizacyjnych i pomocy społecznej
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Agnieszka Pytel
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Agnieszka Pytel
Autor ostatniej poprawki:   Agnieszka Pytel
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Elżbieta Sułkowska
Data wytworzenia informacji:  28.01.2011
Data weryfikacji:   20.10.2021 10:06
Data ostatniej zmiany:   28.01.2011 08:43 Rejestr zmian
261
Zespół ds. pieczy zastępczej
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Elżbieta Sułkowska
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Elżbieta Sułkowska
Autor ostatniej poprawki:   Elżbieta Sułkowska
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Elżbieta Sułkowska
Data wytworzenia informacji:  23.07.2014
Data wprowadzenia do BIP:  23.07.2014 13:09
Data weryfikacji:   20.10.2021 10:08
Data ostatniej zmiany:   23.07.2014 13:09 Rejestr zmian
266
Zespół ds. realizacji programu "AKTYWNY SAMORZĄD"
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Elżbieta Sułkowska
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Aneta Markowska-Hajduk
Autor ostatniej poprawki:   Aneta Markowska-Hajduk
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Elżbieta Sułkowska
Data wytworzenia informacji:  29.08.2022
Data wprowadzenia do BIP:  29.08.2022 11:31
Data weryfikacji:   29.08.2022 11:39
Data ostatniej zmiany:   29.08.2022 11:39 Rejestr zmian
257
Zespół ds. rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepelnosprawnych
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Elżbieta Sułkowska
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Agnieszka Pytel
Autor ostatniej poprawki:   Agnieszka Pytel
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Elżbieta Sułkowska
Data wytworzenia informacji:  04.01.2021
Data weryfikacji:   20.10.2021 10:08
Data ostatniej zmiany:   28.01.2011 14:46 Rejestr zmian
265
Zespół ds. rodzinnej pieczy zastępczej
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Elżbieta Sułkowska
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Elżbieta Sułkowska
Autor ostatniej poprawki:   Elżbieta Sułkowska
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Elżbieta Sułkowska
Data wytworzenia informacji:  04.01.2021
Data wprowadzenia do BIP:  04.01.2021 11:50
Data weryfikacji:   20.10.2021 10:09
Data ostatniej zmiany:   04.01.2021 11:50 Rejestr zmian
262
Zespół ds. usamodzielnień i odpłatności za pobyt w pieczy zastępczej
  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Elżbieta Sułkowska
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Elżbieta Sułkowska
Autor ostatniej poprawki:   Elżbieta Sułkowska
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Elżbieta Sułkowska
Data wytworzenia informacji:  23.07.2014
Data wprowadzenia do BIP:  23.07.2014 13:51
Data weryfikacji:   20.10.2021 10:09
Data ostatniej zmiany:   23.07.2014 13:51 Rejestr zmian